Skip to main content

Available courses

Ditap ve Sözleşmeli Üretim Modeli
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Course creator: Dr. Bekir PAKDEMİRLİ

Ditap ve Sözleşmeli Üretim Modeli

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ

Tarım ve Orman Bakanı

Değer fiyattan, tüm alıcılar ve üreticiler online platform üzerinden buluşabilecek, üretici-tüketici-sektör hepsi kazanacak!..


Dijital Tarım ve Akıllı Tarım Uygulamaları
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Course creator: Dr. Bekir PAKDEMİRLİ

Dijital Tarım ve Akıllı Tarım Uygulamaları

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Tarım ve Orman Bakanı
Dijital tarım ve akıllı tarımın tanımı, uygulamalarının neler olduğu, nerelerde kullanılacağı, sağlayacağı katkılar, tarımdaki makro projelerimiz ve markalarımız...

Topraksız Tarım Teknikleri
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Course creator: Senem Gök

Topraksız Tarım Teknikleri

Bu derste topraksız tarımın tanımı, teknikleri, organik ve inorganik ortamlar, topraksız tarımın avantaj ve dezavantajları anlatılmıştır.

Tarımda Yeni Bir Çağ
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Tarımda Yeni Bir Çağ

Dr. Nevzat BİRİŞİK

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü

Tarım devrimi, küresel tarım ve gıda eğilimleri, tarımda teknoloji evrimi, tarım 4.0, dünyada ve Türkiye'de tarım 4.0, Tagem ve tarım 4.0, tarım 4.0 ve özel sektör, sorunlar... 


Meyve Ağaçlarında Budama
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Course creator: Özlem Akbalık

Meyve Ağaçlarında Budama

Eksik ve hatalı uygulamalar meyve ağaçlarının ömrünü kısaltmakta, kalitesiz meyve elde edilmesine ve verim kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle, üreticilerin ve yayımcı vasfında olan teknik personellerin bu eğitimi tamamlayarak bilgi düzeylerinin yükseltilmesi amaçlanmıştır.

Buzağılarda Bakım ve Besleme
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Buzağılarda Bakım ve Besleme

Prof. Dr. Fatin CEDDEN

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi

Buzağıların barındırılması için dünyada kabul görmüş sistemler, buzağı döneminde bakım, buzağıların gelişme hızının ölçülmesi, buzağıların sağlıklı kalması için yapılması gerekenler, kolostrum veya ağız sütünün tanımı, buzağıları beslerken dikkat edilmesi gereken hususlar...

Kaz Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Kaz Yetiştiriciliği

Doç. Dr. Mehmet Akif BOZ

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi

Ülkemizde kaz yetiştiriciliğinin durumu, kaz yetiştiriciliğinin diğer kanatlı hayvanlara göre avantajları, ülkemizdeki yerli ve yabancı kaz ırkları, kaz yetiştiriciliğine verilen destekler, kaz etinin ve yumurtasının besleyici özelliği, kaz yetiştiriciliği yapan üreticilere tavsiyeler, kazdan elde edilen ürünler ve kullanıldığı sektörler...

Sulama Sularının Kalitesi ve Tuzluluk Problemleri
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Sulama Sularının Kalitesi ve Tuzluluk Problemleri

Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi

Sulama suyu kalitesi kavramı, nasıl ölçüldüğü, sulama suyu kalitesinin tayininde dikkate alınan kriterler, sulama suyu tuzluluğundan kaynaklanan sorunlar, tuzlu su veya tuzlu toprak koşulunda alınacak tedbirler...

Hayvan Refahı
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Course creator: Murat SARAÇ

Hayvan Refahı

Hayvancılık ile uğraşan yetiştiricilerimizin, hayvan refahı ve önemi hakkında bilgi düzeylerini arttırmak ve farkındalık sahibi olmalarını sağlayarak, hayvanlarını fiziksel ve zihinsel olarak daha sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesini sağlamak, dolayısıyla daha sağlıklı, verimli ve karlı bir hayvancılık yapmalarına katıda bulunmaktır

Sulama Yöntemleri, Suyun Etkin Kullanımı ve Su Tasarrufu
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Sulama Yöntemleri, Suyun Etkin Kullanımı ve Su Tasarrufu

Dr. Gonca KARACA BİLGEN

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi

Dünyadaki ve ülkemizdeki su kaynakları potansiyeli, su kullanımının sektörlere göre dağılımı, sulama, sulama yöntemleri, sulama yöntemlerine göre sulama randımanları... 

Kuraklık Döneminde Gübreleme
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Kuraklık Döneminde Gübreleme

Emre Can KAYA

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi

Gübreler ve gübreleme, kuraklık, kuraklık döneminde gübreleme, kurak koşulların meydana getirdiği olumsuzluklardan kaçınmak için yapılması gerekenler...


Güvenli Pestisit Uygulamaları
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Güvenli Pestisit Uygulamaları

Tarım sektöründe, pestisitlerin güvenli uygulanması, doğru ve çalışana uygun kişisel koruyucu donanımın seçimi, kullanılması, muhafaza edilmesi ve bakımı, pestisit etiketlerinin üzerinde yazan iş sağlığı ve güvenliği bilgilerinin yorumlanabilmesi ve sektörde uygulanabilecek temel ilkyardım önlemlerinin bilinmesi...


Tarımsal Sulamada Su Tasarrufu ve Üretkenliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Tarımsal Sulamada Su Tasarrufu ve Üretkenliği

Prof. Dr. Öner ÇETİN

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı

Tarımsal sulamanın önemi ve etkileri, tarımda su tasarrufu ve alınacak önlemler, su üretkenliği kavramı ile uygulamada çiftçi veya sulama işletmesi bakımından önemi, sulama yönetimi...


İstilacı Tür: Balon Balığı
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

İstilacı Tür: Balon Balığı

Doç. Dr. Mahir KANYILMAZ

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı

Bakanlığımız tarafından balon balığı ve aslan balığı ilgili alınan tedbirler ve desteklemeler, balon balığı ile ilgili bakanlığımızın mücadele programı...


Tarımda Risk ve Yönetimi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Tarımda Risk ve Yönetimi

Prof. Dr. Vedat CEYHAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi

Tarımda yaygın olarak karşılaşılan riskler, risk yönetimi süreçleri, dünyada ve ülkemizde oluşacak risk yönetimindeki eğilimler, tarım sigortalarının dünyadaki ve ülkemizdeki mevcut durumu ve gelecek beklentileri, ülkemizde "gelir koruma sigortası" nın uygulanabilirliği...

Kırsalda Kalkınma ve Kırsalda Kadın Kooperatifleri
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Kırsalda Kalkınma ve Kırsalda Kadın Kooperatifleri

Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi

Kırsal kalkınmanın tanımı ile gündeme çok gelme nedenleri, kalkınmada dikkat edilmesi gereken hususlar, kırsalda örgütlenme ve kooperatifçilik kavramları, kalkınmada kadının rolü ve kadın kooperatifçiliğinin gündeme çok gelme nedenleri...

Arıların Sır Dolu Dünyası
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Arıların Sır Dolu Dünyası

Feyzullah KONAK

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü

Arıların polinasyona (tozlaşma) etkisi, arılarda iş bölümü, arıların narkotik ve hastalıkları belirleme özellikleri, arı ürünlerinin değeri, balın kalite parametreleri, arıcılığın ülkemizdeki genel durumu...

Bir Anadolu Kadınının Başarı Hikayesi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Bir Anadolu Kadınının Başarı Hikayesi

Ümmiye KOÇAK 
Adana'nın Çilemli köyünden başlayıp, Mersin'in Arslanköy köyünde devam eden 2001 yılında "Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu" nu kuran, 2012 yılında "Yün Bebek" filmini ortaya koyan bir Anadolu kadınının başarılı hayat hikayesi...