Skip to main content

17 Courses

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Çalışmaları
Doğa ve Orman
Preview Course

Doğa ve Orman

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Çalışmaları

Bu eğitimde  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün insanları tabiatla buluşturabilmek, doğayı ve yaban hayatını koruyabilmek için yürüttüğü çalışmalardan bahsedilmiştir.  Doğadaki yaşam, yaban hayatının rehabilitasyonu, biyokaçakçılığın önlenmesi, avcılığın kontrol altında tutulması, doğa okulları ve ülkemizdeki tabiat parkları hakkında  bilgi verilmiştir.

Orman Kanunu Kapsamında Verilen İzinler
Doğa ve Orman
Preview Course

Doğa ve Orman

Orman Kanunu Kapsamında Verilen İzinler

Ahmet KÖLE

OGM İzin ve İrtifak Dairesi Başkanı

Orman Kanunu kapsamında verilen izinlerin detayı, ilgili yönetmelikler kapsamında izinlerin usul ve şekilleri, getirilen kısıtlamalar.

Orman Köylülerimize Destekler
Doğa ve Orman
Preview Course

Doğa ve Orman

Orman Köylülerimize Destekler

Mesut GÜLER

OGM Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanı

Başkanlığın görevleri, tarihçesi, destek verdiği hedef kitle, ORKÖY desteklerinin neler olduğu, bu desteklerden yararlanma koşulları, desteğin geri ödeme koşulları, son 20 yıldaki ORKÖY destekleri ve ulaşılan aile sayıları.


Erozyon ve Mücadele Yöntemleri
Doğa ve Orman
Preview Course

Doğa ve Orman

Erozyon ve Mücadele Yöntemleri

Sezgin AKSU/ Tarım ve Orman Uzmanı

İlyas BOZTAŞ/ Orman Mühendisi

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Ülkemizin erozyon durumu, erozyon kontrol yöntemleri, erozyonla mücadele yöntemleri, tarım alanlarında erozyon...

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Görevleri
Doğa ve Orman
Preview Course

Doğa ve Orman

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Görevleri

Korunan alan tespiti ve yönetimi, biyoçeşitlilik, yaban hayatı, av yönetimi, tabiat aktiviteleri, sokak hayvanları alanında yapılan çalışmalar...Orman Genel Müdürlüğü Kırsal Alan Desteklemeleri
Doğa ve Orman
Preview Course

Doğa ve Orman

Orman Genel Müdürlüğü Kırsal Alan Desteklemeleri

Orman Genel Müdürlüğü'nün yapısı, görevleri, kırsal alanda yaşayan kişilere ve orman köylüsüne sağlanan destekler...


Ülkemizde Erozyonla Mücadele
Doğa ve Orman
Preview Course

Doğa ve Orman

Ülkemizde Erozyonla Mücadele

Nurettin TAŞ

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü

Çölleşmenin tanımı, ülkemizde çölleşme hassasiyeti altında bulunan alanlar, çölleşme hassasiyetinin yüksek olduğu alanlarda yapılan çalışmalar, çölleşmeyi izlemek için yapılan çalışmalar, toprak kaynaklarını verimli ve sürdürülebilir kullanmak için yapılan çalışmalar...  

Doğa Turizmi Çalışmaları
Doğa ve Orman
Preview Course

Doğa ve Orman

Doğa Turizmi Çalışmaları

Hakan ORHAN

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanı

Doğa turizminin ilkeleri, faaliyetleri, ekonomiye etkileri, çevresel etkileri, doğa turizmini oluşturan kaynaklar, korunan alanlarda doğa turizmi, korunan alan istatistikleri, dünyada doğa turizmi pazarı, örnekleri ve çalışmaları...

Ülkemizin Yaban Hayatı Kaynakları ve Av Yönetimi
Doğa ve Orman
Preview Course

Doğa ve Orman

Ülkemizin Yaban Hayatı Kaynakları ve Av Yönetimi

Mustafa Tuğrul ŞAHİN

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Yönetimi Dairesi Başkanı

Avcılık, günümüzde avcılık, sürdürülebilir avcılık, avcılığın yasal zemini, yaban hayvanı ava konu olan türler, av ve yaban hayvanı, Av Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nın görev ve faaliyetleri... 

Milli Parkların Tanıtımı ve Örnek Uygulamalar
Doğa ve Orman
Preview Course

Doğa ve Orman

Milli Parkların Tanıtımı ve Örnek Uygulamalar

Ali ÖZEL

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Milli Parklar Dairesi Başkanı

Korunan alan tespit, tescil ve ilan çalışmaları, milli park varlığı, plan ve projelendirme çalışmaları, izin ve mülkiyet çalışmaları, alan ve ziyaretçi yönetimi çalışmaları, yapı ve tesis uygulamaları, hedefler... 

Kurak ve Yarı Kurak Alanlarda Yapılan AR-GE Çalışmaları
Doğa ve Orman
Preview Course

Doğa ve Orman

Kurak ve Yarı Kurak Alanlarda Yapılan AR-GE Çalışmaları

Arif SARIKAYA

ÇEM Genel Müdürlüğü Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı Orman Dışı Alanlar Şube Müdürü

Yürütülen AR-GE ve model projeler, tuzlu ve alkali alanlarda kullanılabilecek bazı bitki türlerinin tespiti ve adaptasyonu projesi, marjinal ve rüzgar erozyonundan etkilenmiş alanlarda bazı baklagiller ve buğdaygil yem bitkilerinin adaptasyonu projesi vs...

 

Orman Zararlıları ile Mücadele
Doğa ve Orman
Preview Course

Doğa ve Orman

Orman Zararlıları ile Mücadele

Şaban BIYIKLI
OGM Orman Zararlıları ile Mücadele Daire Başkanı
Ormanlara zarar vermek amacıyla işlenen orman suçları, orman zararlı organizmalarıyla mücadele çalışmaları...

OGM' de Fidan ve Tohum Üretim Faaliyetleri
Doğa ve Orman
Preview Course

Doğa ve Orman

OGM' de Fidan ve Tohum Üretim Faaliyetleri

Fahrettin AY

OGM Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanı

Tohum ve ağaç ıslahı, tohum üretimi, tohum stok merkezleri, fidan üretimi, eylem planları, fidanlıklar, desteklemeler, hedefler...

OGM Silvikültür Dairesi Başkanlığı'nın Tanıtımı ve Faaliyetleri
Doğa ve Orman
Preview Course

Doğa ve Orman

OGM Silvikültür Dairesi Başkanlığı'nın Tanıtımı ve Faaliyetleri

Kahraman TEMÜR

OGM Silvikültür Dairesi Başkanı

Silvikültür Dairesi Başkanlığı'nın tanıtımı, görevleri, faaliyetleri, silvikültürel çalışmalar ( gençlik bakımı, sıklık bakımı, aralama, rehabilitasyon)...

Orman Genel Müdürlüğü 'nün Çocuklara Yönelik Faaliyetleri
Doğa ve Orman
Preview Course

Doğa ve Orman

Orman Genel Müdürlüğü 'nün Çocuklara Yönelik Faaliyetleri

Mehmet KOÇ

OGM Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Daire Başkanı

OGM nün çocuklara yönelik yayın ve tanıtım faaliyetleri (çizgi filmler, animasyonlar, sincap çocuk orman dergisi, sincap orman çocuk tiyatroları,  vs.), yapılacak faaliyetler (ormancılık okulu projesi, genç orman gönüllüleri projesi)...

Orman Yangınları ile Mücadele ve Kurumlar arası Koordinasyon
Doğa ve Orman
Preview Course

Doğa ve Orman

Orman Yangınları ile Mücadele ve Kurumlar arası Koordinasyon

Mihtat ATEŞ

OGM Orman Yangınları ile Mücadele Daire Başkanı

Orman yangınları ile mücadele stratejileri, yangınlarla mücadelede teknoloji kullanımı, eğitimler, yangın mücadele tesisleri, yangın davranış modeli sistemi, dünyada orman yangınları...

Türkiye'de Orman Kadastrosu ve Mülkiyeti
Doğa ve Orman
Preview Course

Doğa ve Orman

Türkiye'de Orman Kadastrosu ve Mülkiyeti

Ahmet AKBULUT

OGM Kadastro Mülkiyet Dairesi Başkanı

Orman kadastrosu, orman mülkiyeti, tescil ve orman sınırları dışına çıkarma işlemleri,  orman kadastrosunu yapan kurumlar, orman kadastrosunun tarihçesi ve bugün ki durumu...