Skip to main content

7 Courses

Erozyon ve Mücadele Yöntemleri
Doğa ve Orman
Preview Course

Doğa ve Orman

Erozyon ve Mücadele Yöntemleri

Sezgin AKSU/ Tarım ve Orman Uzmanı

İlyas BOZTAŞ/ Orman Mühendisi

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Ülkemizin erozyon durumu, erozyon kontrol yöntemleri, erozyonla mücadele yöntemleri, tarım alanlarında erozyon...

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Görevleri
Doğa ve Orman
Preview Course

Doğa ve Orman

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Görevleri

Korunan alan tespiti ve yönetimi, biyoçeşitlilik, yaban hayatı, av yönetimi, tabiat aktiviteleri, sokak hayvanları alanında yapılan çalışmalar...


Orman Genel Müdürlüğü Kırsal Alan Desteklemeleri
Doğa ve Orman
Preview Course

Doğa ve Orman

Orman Genel Müdürlüğü Kırsal Alan Desteklemeleri

Orman Genel Müdürlüğü'nün yapısı, görevleri, kırsal alanda yaşayan kişilere ve orman köylüsüne sağlanan destekler...

Doğa Turizmi Çalışmaları
Doğa ve Orman
Preview Course

Doğa ve Orman

Doğa Turizmi Çalışmaları

Hakan ORHAN

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanı

Doğa turizminin ilkeleri, faaliyetleri, ekonomiye etkileri, çevresel etkileri, doğa turizmini oluşturan kaynaklar, korunan alanlarda doğa turizmi, korunan alan istatistikleri, dünyada doğa turizmi pazarı, örnekleri ve çalışmaları...

Ülkemizin Yaban Hayatı Kaynakları ve Av Yönetimi
Doğa ve Orman
Preview Course

Doğa ve Orman

Ülkemizin Yaban Hayatı Kaynakları ve Av Yönetimi

Mustafa Tuğrul ŞAHİN

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Yönetimi Dairesi Başkanı

Avcılık, günümüzde avcılık, sürdürülebilir avcılık, avcılığın yasal zemini, yaban hayvanı ava konu olan türler, av ve yaban hayvanı, Av Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nın görev ve faaliyetleri... 

Milli Parkların Tanıtımı ve Örnek Uygulamalar
Doğa ve Orman
Preview Course

Doğa ve Orman

Milli Parkların Tanıtımı ve Örnek Uygulamalar

Ali ÖZEL

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Milli Parklar Dairesi Başkanı

Korunan alan tespit, tescil ve ilan çalışmaları, milli park varlığı, plan ve projelendirme çalışmaları, izin ve mülkiyet çalışmaları, alan ve ziyaretçi yönetimi çalışmaları, yapı ve tesis uygulamaları, hedefler... 

Kurak ve Yarı Kurak Alanlarda Yapılan AR-GE Çalışmaları
Doğa ve Orman
Preview Course

Doğa ve Orman

Kurak ve Yarı Kurak Alanlarda Yapılan AR-GE Çalışmaları

Arif SARIKAYA

ÇEM Genel Müdürlüğü Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı Orman Dışı Alanlar Şube Müdürü

Yürütülen AR-GE ve model projeler, tuzlu ve alkali alanlarda kullanılabilecek bazı bitki türlerinin tespiti ve adaptasyonu projesi, marjinal ve rüzgar erozyonundan etkilenmiş alanlarda bazı baklagiller ve buğdaygil yem bitkilerinin adaptasyonu projesi vs...