Skip to main content

23 Courses

Turunçgil Hastalıkları
Zirai Mücadele
Preview Course

Course creator: sema gaffaroğlu karataş

Turunçgil Hastalıkları

Sema GAFFAROĞLU KARATAŞ

Ziraat Yüksek Mühendisi

Adana TAYEM

Turunçgillerde meydana gelen bakteriyel ve  fungal hastalıklar ile viral hastalıkların neler olduğu, etmenleri ve belirtileri anlatılmaktadır. 

Arpa ve Buğdayda Önemli Hastalık ve Zararlar
Zirai Mücadele
Preview Course

Course creator: M.Zeki İlgen

Arpa ve Buğdayda Önemli Hastalık ve Zararlar

M.Zeki İLGEN

 Kaliteli buğday-arpa üretimi, Her yönüyle sağlıklı üretim. Arpa-Buğday Hastalık ve Zararları ile Mücadele. Yetiştiricilik sırasında sahada görülen hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesine karşı nasıl tedbirler...

Bitki Bakteri Hastalıklarında Biyolojik Mücadele
Zirai Mücadele
Preview Course

Course creator: sema gaffaroğlu karataş

Bitki Bakteri Hastalıklarında Biyolojik Mücadele

Bitki bakteri hastalıklarında biyolojik mücadelenin nasıl yapılacağı, hangi hastalıklara karşı etkili olduğu, biyolojik mücadelede kullanılan preparatların biyolojik mücadeledeki öneminin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Güvenli Pestisit Uygulamaları
Zirai Mücadele
Preview Course

Zirai Mücadele

Güvenli Pestisit Uygulamaları

Tarım sektöründe, pestisitlerin güvenli uygulanması, doğru ve çalışana uygun kişisel koruyucu donanımın seçimi, kullanılması, muhafaza edilmesi ve bakımı, pestisit etiketlerinin üzerinde yazan iş sağlığı ve güvenliği bilgilerinin yorumlanabilmesi ve sektörde uygulanabilecek temel ilkyardım önlemlerinin bilinmesi...


Zararlı Böceklere Karşı Biyolojik Mücadele
Zirai Mücadele
Preview Course

Zirai Mücadele

Zararlı Böceklere Karşı Biyolojik Mücadele

Bitkisel üretimde entegre mücadelenin tanımı, dünyada ve ülkemizdeki biyolojik mücadele çalışmaları, biyolojik mücadelede kullanılan etmenler...Zeytin Hastalıkları
Zirai Mücadele
Preview Course

Zirai Mücadele

Zeytin Hastalıkları

Dr. Nuray KÖRÜKMEZ

İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi

Zeytin hastalıklarından korunmanın yolları, halkalı leke, meyve çürüklüğü, verticillium, dal kanseri, zeytinde entegre mücadele, ilaçlama zamanı, kültürel önlemler... 

Zeytin Sineği Mücadelesi
Zirai Mücadele
Preview Course

Course creator: sema gaffaroğlu karataş

Zeytin Sineği Mücadelesi

Dr. Tevfik TURANLI

Bornova-İzmir Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi

Zeytin sineği yaşam çemberi, biyolojisi, zeytin sineği takibi, besi tuzakları, feromon tuzağı, ilaçlama ilanı zamanı, zeytin sineği ile kültürel mücadele, biyolojik mücadele, biyoteknik mücadele...

Buğday Hastalıkları
Zirai Mücadele
Preview Course

Zirai Mücadele

Buğday Hastalıkları

Dr. Semiha YÜCEER

Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi

Buğdayda en yaygın görülen fungal hastalıklar, sınıflandırılarak kök ve kök boğazı, sap ve yaprak hastalıkları ve başak hastalıkları...

Akdeniz Meyve Sineği İle Mücadele
Zirai Mücadele
Preview Course

Zirai Mücadele

Akdeniz Meyve Sineği İle Mücadele

Dr. Adalet HAZIR

Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi

Akdeniz meyve sineği, turunçgillerde sert ve yumuşak çekirdekli meyvelerde verdiği zarar, mücadele yöntemleri, mücadelede Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar...

Zararlı Böcekler İle Genel Biyolojik Mücadele
Zirai Mücadele
Preview Course

Zirai Mücadele

Zararlı Böcekler İle Genel Biyolojik Mücadele

Dr. Doğancan KAHYA

Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi

Entegre mücadele, biyolojik mücadele, biyolojik mücadele etmenleri ve yöntemleri, Türkiye'de biyolojik mücadele uygulamaları... 

Tarımsal Üretimde Kimyasal Mücadele
Zirai Mücadele
Preview Course

Zirai Mücadele

Tarımsal Üretimde Kimyasal Mücadele

Doç. Dr. Tamer ÜSTÜNER

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

Kimyasal mücadelenin tanımı, üreticinin kimyasal mücadeleye karar vereceği zaman, ilacın uygulama şekli, pestisitin tanımı, çevre ve insan sağlığına zararları, kimyasal mücadelede 5D formülü ve önemi...

Fındıkta Zirai Mücadele
Zirai Mücadele
Preview Course

Zirai Mücadele

Fındıkta Zirai Mücadele

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Fındıkta entegre mücadelenin önemi, fındıkta ana zararlı olan fındık kurdu zararı ve mücadele yöntemleri, fındıkta külleme hastalığı ve mücadele yöntemleri..

Biyolojik Mücadele
Zirai Mücadele
Preview Course

Zirai Mücadele

Biyolojik Mücadele

Biyolojik mücadelenin tanımı, durumu, vizyonu ve stratejisi ile mücadelede kullanılan gruplar (parazitoitler, predatörler, entomopatojenler) ve metodlar (klasik, koruma, üretip salma)...


Buğdayda Süne Mücadelesi
Zirai Mücadele
Preview Course

Zirai Mücadele

Buğdayda Süne Mücadelesi

Sünenin tanımı, kökeni, yaşayışı, yaşam döngüsü, zararları, konukçuları, dünyadaki ve ülkemizdeki dağılımları, doğal düşmanları, ülkemizdeki mücadele uygulamaları, savaşımında alınan önlemler...


Bitki Korumanın Önemi ve Bitki Koruma Ürünlerinin Doğru Kullanımı
Zirai Mücadele
Preview Course

Course creator: Hatice Kırdı

Bitki Korumanın Önemi ve Bitki Koruma Ürünlerinin Doğru Kullanımı

Bitki Korumanın Önemi ve Bitki Koruma Ürünlerinin Doğru Kullanımı

Bu eğitimde, bitki korumanın önemi, bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı, ürün üzerinde bulunan etiketlerin okunması ve zehirlenmeler konusunda bilgi verilecektir.

Sebze Hastalık ve Zararlıları
Zirai Mücadele
Preview Course

Zirai Mücadele

Sebze Hastalık ve Zararlıları

Mehmet Zeki İLGEN

Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi

Dilek DİNÇER

Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi

Sebze Hastalık ve Zararlıları/ Sebzelerde Kök-Ur Nematodları ve Mücadele Yöntemleri


Tarla Bitkileri Hastalık ve Zararlıları
Zirai Mücadele
Preview Course

Zirai Mücadele

Tarla Bitkileri Hastalık ve Zararlıları

Mehmet Zeki İLGEN

Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi

Mehmet ÇULCU

Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi

Tarla Bitkileri Hastalıkları/Tarla Bitkileri Zararlıları/Mısır Zararlıları


Önemli Bağ Zararlıları ve Mücadelesi
Zirai Mücadele
Preview Course

Course creator: Naim Öztürk

Önemli Bağ Zararlıları ve Mücadelesi

Bu derste ülkemiz bağlarında sorun olan önemli böcek ve akar türleri ile, bunların mücadelesi konusunda gerekli olan pratik bilgi ve mücadelesi anlatılmaktadır. 

Önemli Ceviz Zararlıları ve Mücadelesi
Zirai Mücadele
Preview Course

Course creator: Naim Öztürk

Önemli Ceviz Zararlıları ve Mücadelesi

Bu eğitimin amacı, katılımcıların her yıl üretim sezonu boyunca ceviz ağaçlarında sorun olan “Önemli Ceviz Zararlıları ve Mücadelesi” konusunda gerekli olan kısa ve pratik bilgiye sahip olmalarını, bu bilgiler ışığında da kendi bahçelerinin birer uzmanı haline gelerek, cevizlerde görülebilecek zararlı böcek ve akarlara karşı başarılı bir mücadele yönetimi bilgi ve becerisi kazanmalarını sağlamaktır.


Önemli Kayısı Zararlıları ve Mücadelesi
Zirai Mücadele
Preview Course

Course creator: Naim Öztürk

Önemli Kayısı Zararlıları ve Mücadelesi

Bu eğitimde; şeftali güvesi, yaprak biti, dip kurdu, Akdeniz meyve sineği, koşnil, kayısı uyuzu, yazıcı böcek, yaprak büken ve nadir görülen kayısı zararlılarının zarar şekli, mücadele yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir.