Skip to main content

72 Courses

Buğday Yetiştiriciliği
Bitkisel Üretim
Preview Course

Bitkisel Üretim

Buğday Yetiştiriciliği

Buğday insanlar için en önemli karbonhidrat, protein ve vitamin kaynağıdır. Buğday insan gıdası, hayvan yemi ve sanayi ham maddesi olarak kullanılmaktadır. Özellikle B ve D vitaminleri bakımından zengindir. Üretilen buğdayın önemli bir miktarı makarna yapımında kullanılmaktadır.

Meyve Ağaçlarında Göz Aşısı
Bitkisel Üretim
Preview Course

Bitkisel Üretim

Meyve Ağaçlarında Göz Aşısı

Meyve ağaçlarında aşılama çeşitlerinden göz aşısı fidan elde etmede ve fidan üretiminde oldukça önemli bir tekniktir. Bu eğitimde göz aşıları hakkında temel bilgiler verilmekte ve bu bilgilerle göz aşılarının uygulamada kolayca yapılabilmesi hedeflenmektedir.

Nar Yetiştiriciliği
Bitkisel Üretim
Preview Course

Bitkisel Üretim

Nar Yetiştiriciliği

Nar Yetiştiriciliği eğitiminde, bahçe tesisi, narda kültürel işlemler ve hasat işlemleri  ile iligi bilgiler verilmiştir.

Bağlarda  Çelikle Çoğaltma
Bitkisel Üretim
Preview Course

Bitkisel Üretim

Bağlarda Çelikle Çoğaltma

Bağcılıkta Çelikle Çoğaltma tekniği diğer çoğaltma tekniklerinde olduğu gibi yeni bir fidan üretme ve fidan sayısını artırmak amacıyla yapılır. Bu bölümde asmalarda çelikle çoğaltma anlatılmaktadır.

Bağda Budama
Bitkisel Üretim
Preview Course

Bitkisel Üretim

Bağda Budama

Asmalarda Yaz ve Kış Budaması her bölgede olduğu gibi özellikle Çukurova Bölgesi gibi erkenci çeşitlerin yetiştirildiği ve örtü altı yetiştirme sistemlerinin kullanıldığı bölgelerde önemli bir konudur. Budama teknikleri verimi etkileyen en önemli hususlardandır. 

Domates Yetiştiriciliği
Bitkisel Üretim
Preview Course

Bitkisel Üretim

Domates Yetiştiriciliği

Bu ders kapsamında domates yetiştiriciliğinde domates bitkisinin bitkisel özellikleri,çeşitleri, ekolojik istekleri, bakım işlemleri, yaygın görülen hastalık ve zararlılar ile hasat işlemleri hakkında bilgiler verilmiştir.

Muz Yetiştiriciliği
Bitkisel Üretim
Preview Course

Bitkisel Üretim

Muz Yetiştiriciliği

Bu ders kapsamında muzun tanımı, önemi, botanik özellikleri, bakımı, besleme, hasat konuları, hastalık ve zararlıları  anlatılmaktadır.

Üzümsü Meyve Yetiştiriciliği
Bitkisel Üretim
Preview Course

Bitkisel Üretim

Üzümsü Meyve Yetiştiriciliği

Bu eğitimde, ahududu çeşitleri, böğürtlen çeşitleri,  iklim ve toprak istekleri, çoğaltma, bahçe tesisi, kültürel işlemler, terbiye sistemleri, frenküzümü ve bektaşi üzümü, çeşitleri, bitki morfolojisi, iklim ve toprak istekleri, sulama, gübreleme ve budama konuları anlatılacaktır.

Yemeklik Tane Baklagiller, Nohut Tarımı
Bitkisel Üretim
Preview Course

Bitkisel Üretim

Yemeklik Tane Baklagiller, Nohut Tarımı

Bu eğitimde ekim nöbeti ile ilgili bilgilerle birlikte önemli yemeklik tane bitkilerden biri olan nohutun yetiştiriciliği ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Doğal Sofralık Siyah Zeytin Üretimi
Bitkisel Üretim
Preview Course

Bitkisel Üretim

Doğal Sofralık Siyah Zeytin Üretimi

Bu eğitimde; salamura tipi siyah zeytin işleme (Gemlik Metodu, Hava Verilen Ortamda İşleme), sele zeytini işleme, teneke tipi siyah zeytin işleme (salamuralı, salamurasız), yuvarlama/çevirme zeytin, zeytinlerin ambalajlanması, depolanması gibi konular anlatılacaktır.

Bezelye Yetiştiriciliği
Bitkisel Üretim
Preview Course

Bitkisel Üretim

Bezelye Yetiştiriciliği

Bu ders kapsamında bezelye bitkisinin önemi, dünyada ve ülkemizde bezelye tarımı ve yetiştiriciliği, kullanım alanları konuları hakkında bilgiler verilmiştir.

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği
Bitkisel Üretim
Preview Course

Bitkisel Üretim

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği

Örtü altı yetiştiriciliği hem topraklı hem de topraksız ortamda yapılmaktadır. Örtü altı yetiştiriciliğinde yüksek verim ve kaliteli üretim yapılabilmesi için ışık, sıcaklık, nem ve hava gibi iklim faktörlerinin kontrol altında tutulması gerekir.

Mercimek Yetiştiriciliği
Bitkisel Üretim
Preview Course

Bitkisel Üretim

Mercimek Yetiştiriciliği

Mercimek Yetiştiriciliği eğitimi kapsamında mercimeğin tanımı, tarihçesi, morfolojisi, ekim işlemleri, bakımı, hasat harmanı ve mercimekte görülen hastalık ve zararlılarla ilgili bilgiler verilmiştir.

Soya Yetiştiriciliği
Bitkisel Üretim
Preview Course

Bitkisel Üretim

Soya Yetiştiriciliği

Bu eğitim kapsamında Soya yetiştiriciliğindeki genel bilgiler ve teknik uygulamalardan bahsedilmiştir.

Silajlık Soya Yetiştiriciliği
Bitkisel Üretim
Preview Course

Bitkisel Üretim

Silajlık Soya Yetiştiriciliği

Bu eğitim kapsamında silajlık soyanın önemi, ülkemizde silajlık soya çeşitleri, silajlık soya yetiştiriciliği ve soya silajı yapım teknikleri konuları anlatılmıştır.

Meyve Türlerinde Islah Çalışmaları
Bitkisel Üretim
Preview Course

Bitkisel Üretim

Meyve Türlerinde Islah Çalışmaları

Prof. Dr. Aydın Uzun

Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

Türkiye'de meyve üretimi durumu, meyvecilikte ıslah, ıslah yapmadaki amaçlar, meyve türlerinde ıslah yöntemleri, meyve türlerinde seleksiyon, varyasyon, melezleme, ıslah edilen çeşitlerin pazar durumu, tüketici taleplerinin ıslah çalışmalarına etkisi...

Arpa Yetiştiriciliği
Bitkisel Üretim
Preview Course

Bitkisel Üretim

Arpa Yetiştiriciliği

Bu eğitim kapsamında arpa yetiştiriciliği ile ilgili genel bilgiler verilmiştir.

Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiriciliği
Bitkisel Üretim
Preview Course

Bitkisel Üretim

Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiriciliği

Yem bitkileri; Tarla ve çayır-mera arazilerinde doğal olarak bulunan veya kültüre alınan  otobur çiftlik hayvanlarının yaşamlarını sürdürmeleri ve beklenen ürünleri verebilmeleri için organizmalarına almak zorunda oldukları maddeleri yapılarında bulunduran  belirli sınırlar içinde yedirildiklerinde, hayvan sağlığına ve ürünlerine zararı olmayan bitkilerdir.  Ülkemizde ağırlıklı olarak geleneksel yem bitkisi olarak kabul edilen yonca, adi fiğ ve korunga tarımı yapılmaktadır.Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği
Bitkisel Üretim
Preview Course

Bitkisel Üretim

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği

Bu ders kapsamında tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında genel bilgi, tohumla (generatif) üretim ve vejetatif (çelikle) üretim, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde yer seçimi, hasat toplanması ve kurutulması hakkında bilgiler verilmiştir.


Çayır Mera Yönetimi
Bitkisel Üretim
Preview Course

Bitkisel Üretim

Çayır Mera Yönetimi

Çayır mera yönetimini; Çayır mera ile ilgili genel tanımlar, önemi ve çayır meraların kullanılması, yabancı ot mücadelesi, gübreleme ile sulama ve son olarak çayır mera ıslahı konu başlıkları altında inceleyeceğiz.