Skip to main content

12 Courses

Elma Bahçelerinde Biyoteknik ve Biyolojik Mücadele
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Course creator: Naim Öztürk

Elma Bahçelerinde Biyoteknik ve Biyolojik Mücadele

Elma bahçelerinde biyoteknik ve biyolojik mücadelenin tarihçesi, ekonomik durumu, genel bakışı, biyoteknik, doğal biyolojik ve biyolojik mücadele...

Çayır Mera Yönetimi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Manager: Tunay Ünsal

Çayır Mera Yönetimi

Çayır mera yönetimini; Çayır mera ile ilgili genel tanımlar, önemi ve çayır meraların kullanılması, yabancı ot mücadelesi, gübreleme ile sulama ve son olarak çayır mera ıslahı konu başlıkları altında inceleyeceğiz.

Organik Tarım
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Organik Tarım

Hasan Yılmaz DURSUN

BÜGEM İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı Şube Müdürü

Tarımın önemi, tarım içerisinde organik tarımın yeri, amacı, organik tarım mevzuatı, istatistikleri, Organik Tarım Bilgi Sitemi (OTBİS), organik tarım destekleri...

Kedi Köpek ve Gelinciklerde Mikroçip Uygulaması
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Course creator: Bozok Hakan

Kedi Köpek ve Gelinciklerde Mikroçip Uygulaması

Pet hayvan sahiplerini ve konu ile ilgili teknik personeli konu ile ilgili bilgilendirmek, özellikle sosyal medyada ve sahada bazı yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek.

Kedi ve Köpeklerde Kısırlaştırma
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Course creator: Bozok Hakan

Kedi ve Köpeklerde Kısırlaştırma

Pet hayvan sahiplerini ve konu ile ilgili teknik personeli bilgilendirmek

Hayvanlardan İnsanlara Geçen Hastalıklar
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Hayvanlardan İnsanlara Geçen Hastalıklar

Prof. Dr. Hakan YARDIMCI

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar, ''Tek Sağlık Sistemi'' ve bu konuda ülkemizde atılan adımlar, veteriner hekimlerin tek sağlık çalışmalarındaki yeri... 

Evcil Hayvanların Bakım ve Beslenmesi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Evcil Hayvanların Bakım ve Beslenmesi

Prof. Dr. Mustafa Sinan AKTAŞ

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

Evcil hayvan beslerken dikkat edilmesi gereken hususlar, evcil hayvan bakımı, evcil hayvanların (kedi,köpek gibi) aşıları, beslenmeleri, kısırlaştırılmaları, tüy dökmeleri...

İyi Tarım Uygulamaları
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Teacher: Gülden KOCA

İyi Tarım Uygulamaları

Tarımsal üretimin çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyecek şekilde kontrol altına alınması ve üretim sonucunda oluşan ürünlerin sertifikalandırılarak tarımda izlenebilirlik, sürdürebilirlik ile gıda güvenliğini sağlayan bir üretim modelidir.


Coğrafi İşaretler
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Coğrafi İşaretler

Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU

YÜCİTA Başkanı

YÜCİTA nın tanımı, nasıl oluştuğu, coğrafi işaretlerin tanımı, coğrafi işaretlerin kökeni, nasıl ortaya çıktığı, Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret uygulamaları ve politikaları, coğrafi işaretlerin Türkiye uygulamaları, coğrafi işaretlerin temel sorunları ve çözüm önerileri...

Covid-19 Mücadelesinde Veteriner Hekimlerin Rolü
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Covid-19 Mücadelesinde Veteriner Hekimlerin Rolü

Dr. Fahriye SARAÇ

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürü

Ülkemizde veteriner hekimliğin gelişim süreci, veteriner hekimlerin yerli aşı çalışmalarındaki rolü, ülkemizde üretilen yerli aşılar, covid-19 sürecinde veteriner hekimlerin ''Veteriner Halk Sağlığı'' na katkıları...

Topraksız Tarım Teknikleri
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Course creator: Senem Gök

Topraksız Tarım Teknikleri

Bu derste topraksız tarımın tanımı, teknikleri, organik ve inorganik ortamlar, topraksız tarımın avantaj ve dezavantajları anlatılmıştır.

Merak Ettikleriniz
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Merak Ettikleriniz

Merak Ettikleriniz