Skip to main content

32 Courses

Kurbanlık Hayvanların Seçimi ve Sonrasında Dikkat Edilecek Hususlar
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Kurbanlık Hayvanların Seçimi ve Sonrasında Dikkat Edilecek Hususlar

Bu eğitimde; kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, kurban kesimi ve sonrasında uyulması gereken kurallar ve kurban etinin saklanması hakkında genel bilgiler verilmektedir.

Nar Hastalık ve Zararlıları İle Mücadelesi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Nar Hastalık ve Zararlıları İle Mücadelesi

Bu ders kapsamında ülkemizde yetiştiriciliği yaygın olarak yapılan nar bitkisinde etkili hastalık ve zararlılarla mücadelesine ilişkin bilgiler verilmiştir.

Ayçiçeği Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Ayçiçeği Yetiştiriciliği

Bu ders kapsamında ayçiçeği bitkisinin yetiştiriciliği ile ilgili genel bilgiler verilmiştir.

Biber Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Biber Yetiştiriciliği

Bu eğitimde biber yetiştiriciliği ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Pamuk Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Pamuk Yetiştiriciliği

Bu derste pamuk yetitiriciliğine ilişkin bilgiler anlatılmıştır.

Baklagil Yem Bitkileri Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Baklagil Yem Bitkileri Yetiştiriciliği

Bu derste baklagil yem bitkileri yetiştiriciliği ile ilgili genel bilgiler verilmiştir.

Taze Fasulye Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Taze Fasulye Yetiştiriciliği

Bu eğitimde taze fasulye bitkisi yetiştiriciliğine ait bilgiler paylaşılmıştır.

Toprak Sıkışması ve Çözüm Yolları
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Toprak Sıkışması ve Çözüm Yolları

Bu eğitimde toprağın yapısı, toprak-bitki ilişkisi, toprak sıkışmasının nedenleri ve önlenmesi için alınabilecek tedbirlerden bahsedilmiştir.

Güneş Panellerinin Tarımsal Sulamada Kullanımı
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Güneş Panellerinin Tarımsal Sulamada Kullanımı

Bu eğitimde güneş panellerinin tarımsal sulamada kullanımı, bakımı, avantajları ve çevreye katkılarından bahsedilmiştir.

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği

 Bu eğitimde enerji kaynakları, enerji verimliliği için bireysel olarak yapılabilecekler; iklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkileri, enerji tasarrufu için elektrikli ev aletleri, mutfak, banyo ve ulaşımda yapılabilecekler, enerji verimliliğinde dijitalleşme ve çevre bilinci hakkında bilgi verilmektedir.


Badem Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Badem Yetiştiriciliği

Bu derste badem bitkisinin morfolojisi, iklim ve toprak istekleri, hastalık ve zararlıları ile ilgili genel bilgiler verilmiştir.

Turunçgil Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Turunçgil Yetiştiriciliği

Bu ders kapsamında ülkemizde yaygın bir şekilde yetiştiricliği yapılan turunçgil bilkisi ile bilgili bilgiler verilmiştir.

Organik Tarım
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Organik Tarım

Organik Tarım dersinde temel ilkeler ve yetiştiricilik, organik tarımda bitki besleme ve bitki koruma, bitkisel üretim, verim, maliyet, arz, talep ve pazarlama konuları anlatılmıştır.

İyi Tarım Uygulamaları
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

İyi Tarım Uygulamaları

Tarımsal üretimin çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyecek şekilde kontrol altına alınması ve üretim sonucunda oluşan ürünlerin sertifikalandırılarak tarımda izlenebilirlik, sürdürebilirlik ile gıda güvenliğini sağlayan bir üretim modelidir.

Topraksız Tarım Teknikleri
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Topraksız Tarım Teknikleri

Bu eğitimde, topraksız tarımın tanımı, teknikleri, organik ve inorganik ortamlar, topraksız tarımın avantaj ve dezavantajları anlatılmıştır.

Meyve Bahçesi Tesisi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Meyve Bahçesi Tesisi

Bu eğitim ile meyve bahçesi tesisinde yer, tür ve çeşit seçimi, arazi hazırlığı ve fidan dikimi konularında bilgiler verilmiştir.

Meyve Fidanı Üretimi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Meyve Fidanı Üretimi

Meyve Fidanı Üretimi dersi ile fidanların çoğaltma yöntemleri, vejetatif ve aşı ile çoğaltma yöntemleri, fidanlıkların kurulması ve bakım işlemleri ile ilgili bazı bilgiler paylaşılmıştır.

Enginar Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Enginar Yetiştiriciliği

Bu eğitimde, enginar hakkında genel bilgiler, enginarın botanik özellikleri, çoğaltılması, iklim ve toprak istekleri, ülkemizde yetiştirilen enginar çeşitleri, hasat ve ocak temizliği konularından bahsedilecektir.

Çilek Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Çilek Yetiştiriciliği

Bu eğitimde, çileğin beslenmedeki yeri, bitkisel yapısı, iklim ve toprak istekleri, toprak hazırlığı ile dikim, örtüaltı çilek tarımı, bakım ve hasat konuları hakkında bilgiler verilecektir.

Roka-Tere-Maydanoz-Marul Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Roka-Tere-Maydanoz-Marul Yetiştiriciliği

Bu eğitimde, roka, tere, maydanoz ve marulun insan sağlığına önemi, yetiştirilme istekleri, bakım işleri, önemli hastalık ve zararlıları ile hasat konularından bahsedilecektir.