Skip to main content

38 Courses

Zeytinyağı Üretim Teknolojisi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Zeytinyağı Üretim Teknolojisi

Bu eğitimde; zeytinyağı tanımı ve sınıflandırılması, bileşimine etki eden faktörler, zeytin ve zeytinyağı eldesi, depolanması, zeytinlerin kırılması, yoğurulması ve dinlendirilmesi konularından bahsedilmektedir.

Doğal Sofralık Siyah Zeytin Üretimi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Doğal Sofralık Siyah Zeytin Üretimi

Bu eğitimde; salamura tipi siyah zeytin işleme (Gemlik Metodu, Hava Verilen Ortamda İşleme), sele zeytini işleme, teneke tipi siyah zeytin işleme (salamuralı, salamurasız), yuvarlama/çevirme zeytin, zeytinlerin ambalajlanması, depolanması gibi konular anlatılacaktır.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği

Bu ders kapsamında tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında genel bilgi, tohumla (generatif) üretim ve vejetatif (çelikle) üretim, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde yer seçimi, hasat toplanması ve kurutulması hakkında bilgiler verilmiştir.


Bezelye Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Bezelye Yetiştiriciliği

Bu ders kapsamında bezelye bitkisinin önemi, dünyada ve ülkemizde bezelye tarımı ve yetiştiriciliği, kullanım alanları konuları hakkında bilgiler verilmiştir.

Domates Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Domates Yetiştiriciliği

Bu ders kapsamında domates yetiştiriciliğinde domates bitkisinin bitkisel özellikleri,çeşitleri, ekolojik istekleri, bakım işlemleri, yaygın görülen hastalık ve zararlılar ile hasat işlemleri hakkında bilgiler verilmiştir.

Muz Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Muz Yetiştiriciliği

Bu ders kapsamında muzun tanımı, önemi, botanik özellikleri, bakımı, besleme, hasat konuları, hastalık ve zararlıları  anlatılmaktadır.

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği

Örtü altı yetiştiriciliği hem topraklı hem de topraksız ortamda yapılmaktadır. Örtü altı yetiştiriciliğinde yüksek verim ve kaliteli üretim yapılabilmesi için ışık, sıcaklık, nem ve hava gibi iklim faktörlerinin kontrol altında tutulması gerekir.

Meyve Fidanı Üretimi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Meyve Fidanı Üretimi

Meyve Fidanı Üretimi dersi ile fidanların çoğaltma yöntemleri, vejetatif ve aşı ile çoğaltma yöntemleri, fidanlıkların kurulması ve bakım işlemleri ile ilgili bazı bilgiler paylaşılmıştır.

Kompost Yapımı
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Kompost Yapımı

Kompost eğitiminde kompostun faydaları, açık yığın metodu ile kompostlaştırma ilkeleri, kompost yapımı sırasında karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm önerilerinden bahsedilmiştir.

Organik Tarım
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Organik Tarım

Organik Tarım dersinde temel ilkeler ve yetiştiricilik, organik tarımda bitki besleme ve bitki koruma, bitkisel üretim, verim, maliyet, arz, talep ve pazarlama konuları anlatılmıştır.

Topraksız Tarım Teknikleri
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Topraksız Tarım Teknikleri

Bu derste topraksız tarımın tanımı, teknikleri, organik ve inorganik ortamlar, topraksız tarımın avantaj ve dezavantajları anlatılmıştır.

Meyve Bahçesi Tesisi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Meyve Bahçesi Tesisi

Bu eğitim ile Meyve Bahçesi tesisinde yer, tür ve çeşit seçimi, arazi hazırlığı ve fidan dikimi konularında bilgiler verilmiştir.

Temel Arıcılık
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Temel Arıcılık

Temel arıcılık eğitimi gerek mevcut arıcılarımızın, gerekse arıcılığa yeni başlayacak yetiştirici adaylarının arıcılıkla ilgili bilgi ve becerilerinin artırılması suretiyle ülkemizin arıcılık potansiyelinin verimli kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu eğitim paketinde, arıların sınıflandırılmasından Türkiye’de arıcılığa, koloni yönetiminden arı ürünlerine, önemli polen ve nektar kaynaklarından arı hastalık ve zararlılarına kadar arıcılıkla ilgili ihtiyaç duyulabilecek her konuda eğitim içeriklerine ulaşılabilecektir. İleri Arıcılık
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

İleri Arıcılık

İleri Arıcılık eğitiminde belirli bir bilgi birikimine sahip mevcut arıcılar ile "Temel Arıcılık" bölümümüzdeki eğitimleri tamamlayan arıcılar / yeni başlayacak yetiştirici adayları, arıcılıkla ilgili daha detaylı bilgilere ve ileri uygulamalara ulaşabileceklerdir.

Bu eğitim paketinde, koloni yönetimindeki ileri uygulamalar,  ana arı üretimi yöntemleri, hormon ve feromonlar gibi eğitim içerikleri ile bunlara ilişkin saha uygulama görüntüleri, Türkiye'den arıcılık görüntüleri ve arıcılık müzeleri görüntüleri gibi eğitim içeriklerine ulaşılabilecektir.


Yağmurlama Sulama
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Yağmurlama Sulama

Bu eğitimde, Yağmurlama Sulama hakkında genel bilgiler verilmekte, önemli kavram ve tanımlar açıklanarak,  Yağmurlama Sulama Sistemi' nin diğer sulama sistemlerine göre üstünlükleri ve kısıtları hakkında bilgi aktarılmaktadır. Ayrıca, gübreleme ve dondan korunma gibi özel uygulamalar hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Trabzon Hurması Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Trabzon Hurması Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele

Bu eğitimde, ülkemiz Trabzon hurması yetiştiriciliğinde sorun olan “Önemli Trabzon Hurması Hastalık ve Zararlıları ile Mücadelesi” konusunda gerekli olan pratik bilgiler ile bu zararlılar ve mücadele yönetimleri hakkında bilgi verilmektedir.


Önemli Bağ Hastalıkları ve Mücadelesi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Önemli Bağ Hastalıkları ve Mücadelesi

Bağ hastalıkları ve mücadelesi konusu Zirai Mücadele içerisinde önemli bir yer işgal eder. Bu eğitimde Ülkemiz bağlarında sorun olan önemli hastalıklar ve, bunların mücadelesi anlatılmaktadır.

Önemli Ceviz Zararlıları ve Mücadelesi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Önemli Ceviz Zararlıları ve Mücadelesi

Bu eğitimin amacı, katılımcıların her yıl üretim sezonu boyunca ceviz ağaçlarında sorun olan “Önemli Ceviz Zararlıları ve Mücadelesi” konusunda gerekli olan kısa ve pratik bilgiye sahip olmalarını, bu bilgiler ışığında da kendi bahçelerinin birer uzmanı haline gelerek, cevizlerde görülebilecek zararlı böcek ve akarlara karşı başarılı bir mücadele yönetimi bilgi ve becerisi kazanmalarını sağlamaktır.

Bağda Budama
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Bağda Budama

Asmalarda Yaz ve Kış Budaması her bölgede olduğu gibi özellikle Çukurova Bölgesi gibi erkenci çeşitlerin yetiştirildiği ve örtü altı yetiştirme sistemlerinin kullanıldığı bölgelerde önemli bir konudur. Budama teknikleri verimi etkileyen en önemli hususlardandır. 

İkinci Sınıf Toprak İşleme Alet ve Makineleri
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

İkinci Sınıf Toprak İşleme Alet ve Makineleri

İkinci sınıf toprak işleme alet ve makineleri genellikle birinci sınıf toprak işleme alet ve makinelerinden sonra devreye girer ve nihai olarak bir sonraki ekim işlemine uygun bir tohum yatağı hazırlamak amacıyla kullanılırlar.