Skip to main content

44 Courses

12 Course categories
View all courses

Modified 25 April 2020

Bitkisel Üretim

Çiftçi Eğitimleri

Bitkisel Üretim

26 Course categories
View all courses

Modified 4 May 2020

Gıda ve Beslenme

Modified 25 April 2020

Hayvansal Üretim

Çiftçi Eğitimleri

Hayvansal Üretim

3 Courses
View all courses

Modified 30 April 2020

İş Sağlığı ve İş Güvenliği
2 Courses
View all courses

Modified 15 May 2020

Kooperatifçilik, Kırsal Kalkınma ve Desteklemeler

Çiftçi Eğitimleri

Kırsal Kalkınma

1 Courses
View all courses

Modified 1 May 2020

Ormancılık ve Doğa
2 Courses
View all courses

Modified 25 April 2020

Tarım ve Yaşam

Çiftçi Eğitimleri

Tarım ve Yaşam

11 Course categories
View all courses

Modified 1 May 2020

Tarımsal Mekanizasyon

Modified 30 April 2020

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Çiftçi Eğitimleri

Toprak, Gübre ve Sulama

7 Courses
View all courses

Modified 25 April 2020

Zirai Mücadele

Çiftçi Eğitimleri

Zirai Mücadele

Dijital Tarım ve Akıllı Tarım Uygulamaları
Çiftçi Eğitimleri
Preview Course

Course creator: Dr. Bekir PAKDEMİRLİ

Dijital Tarım ve Akıllı Tarım Uygulamaları

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Tarım ve Orman Bakanı
Dijital tarım ve akıllı tarımın tanımı, uygulamalarının neler olduğu, nerelerde kullanılacağı, sağlayacağı katkılar, tarımdaki makro projelerimiz ve markalarımız...

Ditap ve Sözleşmeli Üretim Modeli
Çiftçi Eğitimleri
Preview Course

Course creator: Dr. Bekir PAKDEMİRLİ

Ditap ve Sözleşmeli Üretim Modeli

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ

Tarım ve Orman Bakanı

Değer fiyattan, tüm alıcılar ve üreticiler online platform üzerinden buluşabilecek, üretici-tüketici-sektör hepsi kazanacak!..


Tarımda Markalaşma
Çiftçi Eğitimleri
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Tarımda Markalaşma

Kemal ÇİFÇİ

Coğrafi İşaretler Derneği Genel Sekreteri/Marka Danışmanı

Marka kültürü ve aşamaları, tarımda marka iletişimi, tarım ürünleri için markalaşma, pandemi, Türk tarımı ve tüketici eğilimleri...

Hayvancılıkta Kooperatifleşme ve Pazarlama
Çiftçi Eğitimleri
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Hayvancılıkta Kooperatifleşme ve Pazarlama

Doç. Dr. Mehmet Saltuk ARIKAN

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

Kooperatif ve kooperatifçilik kavramları, kooperatifçiliğin ülkemize gelişi, hayvancılık kooperatifleri ile ilgili değerlendirme, pazarlama ve pazarlama araçları, marka ve markalaşma, hayvansal ürünlerin pazarlama kanalları, hayvancılıkta kooperatifleşme ve pazarlama...

Anadolu Tarımının Geleceği
Çiftçi Eğitimleri
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Anadolu Tarımının Geleceği

Mine ATAMAN

Tarım Yazarı/Tohum Platformu Kurucusu

Yerel tohumların Anadolu tarımındaki önemi, iklim değişikliği tarıma nasıl yön verir, tarımda karlılığın arttırılması, iklim değişikliğinin beslenme alışkanlıklarına etkisi, çiftçinin tarımsal üretim yaparken kar elde etmek için tercih edebileceği tarımsal ürünler, Anadolu'da yapılan ekmek türleri...Zararlı Böceklere Karşı Biyolojik Mücadele
Çiftçi Eğitimleri
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Zararlı Böceklere Karşı Biyolojik Mücadele

Prof. Dr. İsmail KARACA

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi

Bitkisel üretimde entegre mücadelenin tanımı, nasıl yapıldığı, dünyada ve ülkemizdeki biyolojik mücadele çalışmaları, biyolojik mücadelede kullanılan etmenler...Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı
Çiftçi Eğitimleri
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı

Prof. Dr. Hasan Hüseyin ÖZTÜRK

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

Yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemiz ve tarım sektörü açısından önemi, yenilenebilir enerji üretim teknolojileri, sera iklimlendirme için jeotermal enerji kullanımı, bitkisel ve hayvansal kökenli biyokütleden enerji üretimi, biyogaz üretimi ve kullanımının tarımsal üretim açısından önemi, ülkemizde tarımda yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasının nasıl gerçekleştirilebileceği... 

Tarımda Girişimcilik
Çiftçi Eğitimleri
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Tarımda Girişimcilik

Prof. Dr. Kürşat DEMİRYÜREK

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi 

Girişimciliğin önemi, girişimcinin tanımı, girişimci olunmak istenmesinin nedenleri, tarımsal girişimciliğin tanımı, tarımsal girişimcilerin kimler olunacağı, tarımsal girişimcilik türleri, girişimci kişilerin ortak özellikleri, tarımsal girişimcilik eğitimleri, girişimcilerin önündeki engeller ve bu engellerin nasıl aşınılacağı, tarımda girişimciliği destekleyen kuruluşlar ve destekleri... 

Ülkemizde Sera Sebze Yetiştiriciliğinde Hastalıklar ve Biyolojik Mücadele
Çiftçi Eğitimleri
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Ülkemizde Sera Sebze Yetiştiriciliğinde Hastalıklar ve Biyolojik Mücadele

Prof. Dr. Fahri YİĞİT

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye ASMK Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bölüm Başkanı ve Yüksekokul Müdürü

Hastalıkların nedeni, hastalıkların çıkış dönemleri, üreticilerimizin hastalıklarla mücadelede dikkat etmesi gereken hususlar, günümüzdeki en önemli toprak kaynaklı hastalıklar, bitkilerin toprak üstü yeşil aksamında görülen en önemli hastalıklar, ülkemizde biyolojik mücadele konusunda yapılması gerekenler...

Kuraklık Tedbirleri ve Kuraklığa Dayanıklı Bitkiler, Yüzyılın Alternatif Bitkisi Kinoa
Çiftçi Eğitimleri
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Kuraklık Tedbirleri ve Kuraklığa Dayanıklı Bitkiler, Yüzyılın Alternatif Bitkisi Kinoa

Prof. Dr. Cafer GENÇOĞLAN

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Servet TEKİN

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

Kuraklığın tanımı, Türkiye'nin iklim değişimine kendini hazırlama nedenleri, sürdürülebilir gıda güvenilirliğine ihtiyaç duyulma nedenleri, ülkemizde kurak bölgelerde bugüne kadar yapılan çiftçi uygulamaları, FAO'nun geçtiğimiz yıl kinoa bitkisini neden yüzyılın bitkisi seçtiği, kuraklığa karşı seçilebilecek sulama yöntemi ve sulama teknikleri, kinoa bitkisinin yetişme bölgeleri, kuraklığa karşı sulama otomasyon uygulamaları, kuraklığa karşı dayanıklı bitki türleri, kinoa bitkisinin hasadı ve pazarlama durumu, ülkemiz genelinde kinoa bitkisinin yaygınlaşması için yapılması gerekenler... 


Kuraklığın Su Kaynaklarına Etkisi ve Tarımsal Su Yönetimi
Çiftçi Eğitimleri
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Kuraklığın Su Kaynaklarına Etkisi ve Tarımsal Su Yönetimi

Prof. Dr. Mahmut ÇETİN

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi

Kuraklığın sebebi ve çeşitleri, kuraklığa neden olan faktörler, ülkemizin geçmişten geleceğe kuraklık eğitimi, kuraklık yönetim planı çerçevesinde alınacak önlemler, ülkemizin su kaynakları potansiyeli, tarımsal su yönetiminde sulama birlikleri...

Türkiye'de Organik Tarımdaki Gelişmeler
Çiftçi Eğitimleri
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Türkiye'de Organik Tarımdaki Gelişmeler

Doç. Dr. Yener ATASEVEN

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi

Organik tarımın tanımı, organik tarımda genel kurallar, organik tarımın ülkemizdeki ve dünyadaki durumu, organik tarımda kontrol ve sertifikasyon süreçleri, ürünün organik olup olmadığını belirleyen unsurlar, ülkemizde organik tarımın geliştirilebilmesi için yürütülen faaliyetler...  

Tarım Ürünlerinin Pazarlanması
Çiftçi Eğitimleri
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Tarım Ürünlerinin Pazarlanması

Aslıhan G. KAYA

Bütünsel Beslenme ve Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçu

Tüketiciler tarımsal ürün alışverişlerinde nelere dikkat ediyor, tarım ürünlerinde farklılaşma mümkün mü, fark yaratabilmek için nasıl bir yol haritası izlenebilir, tarım ürünlerinin pazarlanmasının dünyadaki durumu...

Tarımda Markalaşma
Çiftçi Eğitimleri
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Tarımda Markalaşma

Ömer ŞENGÜLER

Girişimci/Yazar

Marka nedir, sadece lüx ve pahalı ürünler mi marka olur, tarım ve hayvancılıkta markalaşmanın ülkemize katkıları nelerdir, tarımda markalaşmanın finansal getirileri var mıdır, tarım ve hayvancılık sektöründe dünya markası oluşturulabilir mi, marka oluşturmak için kimlerle çalışılmalıdır, tarımda markalaşmak için devlet katkısı ne kadar önemlidir?.

Küresel Tehdit Antimikrobiyal Direnç ve Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı
Çiftçi Eğitimleri
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Küresel Tehdit Antimikrobiyal Direnç ve Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı

Prof. Dr. Ender YARSAN

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı

Veteriner hekimlikte ilaç kullanımı, ilaçlardan kaynaklanan problemler, veteriner hekimin sorumlulukları, kalıntı kavramı ve halk sağlığı açısından önemi, kalıntıların önlenmesi, Ulusal kalıntı izleme planı, antibiyotiğin tanımı, hangi amaçlarla kullanıldığı, antibiyotik direnci, direnci önlemek için yapılabilecekler, antibiyotiklere alternatif uygulamalar...

Gıda Ürünlerinde İsraf ve Kayıplar
Çiftçi Eğitimleri
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Gıda Ürünlerinde İsraf ve Kayıplar

Prof. Dr. Mustafa ERKAN

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı

Gıda israf ve kayıplarının önlenmesiyle ilgili ne gibi çalışmalar yapılmakta, ülkemizde gıda kaybı ve israfı konusunda uygulanan politikaların kanun ve düzenlemelerin etkisi nelerdir, gıda kaybı ve israfının ülkemizdeki ekonomik boyutu nedir, Hal yasası kapsamında yaş sebze ve meyve kayıplarının önlenmesi için ve gıda israfında tüketici davranışlarının olumlu yönde teşvik edilmesiyle ilgili neler yapılmalıdır...

Sağlıklı Gıda ve Biyolojik Mücadele
Çiftçi Eğitimleri
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Sağlıklı Gıda ve Biyolojik Mücadele

Prof. Dr. Önder ÇALMAŞUR

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı

Sağlıklı gıdanın üretimdeki yeri, dünya nüfusunun artmasıyla birlikte güvenli gıdaya ulaşılabilirlik konusundaki riskler, biyolojik mücadelenin tanımı, biyolojik mücadelede avantajlar, sorunlar ve riskler,  biyolojik mücadelede kullanılan yöntemler...

Su Ürünleri ve İnsan Sağlığı
Çiftçi Eğitimleri
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Su Ürünleri ve İnsan Sağlığı

Prof. Dr. Hasan Hüseyin ATAR

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı

Su ürünlerinin mevcut durumu, ülkemizde ve dünyada su ürünleri üretimi ve tüketimi, su ürünleri üretiminin sürdürülebilirlik durumu, ülkemizin dünya su ürünleri üretimindeki yeri, avcılığı yapılan önemli deniz ürünlerinin üretim miktar ve payları, insan beslenmesinde su ürünlerinin yeri, ülkemizde avcılığın durumu, balık tüketiminin insan sağlığı açısından en önemli faydaları, su ürünlerinin geleceği...  

Kuraklık Dönemlerinde Sulama
Çiftçi Eğitimleri
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Kuraklık Dönemlerinde Sulama

Prof. Dr. Yusuf Ersoy YILDIRIM

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Dekanı

Ülkemiz kuraklık açısından nasıl bir dönemden geçiyor, iklim değişikliği modelleri sonuçlarından yararlanılarak neler yapılmakta, Ülkemizdeki sulama durumu ile ilgili değerlendirme, hangi sulama yöntemleri su tasarrufu açısından öne çıkmakta...

Sürdürülebilir Tarım
Çiftçi Eğitimleri
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Sürdürülebilir Tarım

Prof. Dr. Zeki BAYRAMOĞLU

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı

Sürdürülebilir tarım nedir, neden önemlidir, ülkemizde sürdürülebilir tarım konusunda neler yapılıyor, neler yapılmalı, nasıl bir yol izlenmeli, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları ile doğaya zarar vermeden sürdürülebilirlik nasıl sağlanabilir...