Skip to main content

21 Courses

Yonca Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Yonca Yetiştiriciliği

Bu eğitimde, yoncanın tarımının önemi, yoncanın bitkisel özellikleri, yoncada tohum yatağı hazırlığı, yoncanın ekimi, yoncada gübreleme, yabancı ot kontrolü, sulama, yoncanın hasadı, muhafazası, yoncanın tohum ve mera bitkisi olarak yetiştirilmesi konularından bahsedilecektir.

Bitki Koruma Ürünlerinin Doğru Kullanımı
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Bitki Koruma Ürünlerinin Doğru Kullanımı

Bu eğitimde, bitki korumanın önemi, tarımsal üretimde kayıplar, zirai mücadele zamanı, yöntemleri, ilaç seçimi, pestisit kullanımı, etken madde, tarım ilaçlarının karıştırılması, dozu ve karışımda dikkat edilecek hususlar, ilaç etiketleri ile zehirlenme konularından bahsedilecektir.

Roka-Tere-Maydanoz-Marul Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Roka-Tere-Maydanoz-Marul Yetiştiriciliği

Bu eğitimde, roka, tere, maydanoz ve marulun insan sağlığına önemi, yetiştirilme istekleri, bakım işleri, önemli hastalık ve zararlıları ile hasat konularından bahsedilecektir.

Enginar Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Enginar Yetiştiriciliği

Bu eğitimde, enginar hakkında genel bilgiler, enginarın botanik özellikleri, çoğaltılması, iklim ve toprak istekleri, ülkemizde yetiştirilen enginar çeşitleri, hasat ve ocak temizliği konularından bahsedilecektir.

Çilek Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Çilek Yetiştiriciliği

Bu eğitimde, çileğin beslenmedeki yeri, bitkisel yapısı, iklim ve toprak istekleri, toprak hazırlığı ile dikim, örtüaltı çilek tarımı, bakım ve hasat konuları hakkında bilgiler verilecektir.

Süs Bitkisi Hastalık ve Zararlıları İle Mücadelesi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Süs Bitkisi Hastalık ve Zararlıları İle Mücadelesi

Bu ders kapsamında, süs bitkilerinde yaygın görülen hastalık ve zararlılar ve bunlarla mücadele yöntemleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Yurt Dışında Damızlık Hayvan Seçimi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Yurt Dışında Damızlık Hayvan Seçimi

Yurt dışından ithal edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırkları, seçim kriterleri ve pedigriler hakkında bilgi verilmiştir.
Eğitime Yalnızca Bakanlığımız Personeli Katılım Sağlayabilmektedir.
Bakanlığımız Personeliyseniz ve yeni kayıt oluşturduysanız, Eğitime kaydınız otomatik olarak gerçekleşecektir.
Eğer hata alırsanız Lütfen Kısa Bir Süre Sonra Tekrar Deneyin.

Şeftali Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Şeftali Yetiştiriciliği

Bu eğitimde, şeftali yetiştiriciliğini etkileyen çevresel faktörler, çiçeklenme, tozlanma ve meyve tutumu, şeftali anaç ve çeşitleri, dikim planlaması ve bahçe tesisi, budama ve terbiye uygulamaları, seyreltme, hastalık ve zararlılar, hasat ve depolama konularından bahsedilecektir.

Kolza ve Tarımı
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Kolza ve Tarımı

Bu eğitimde, kolzanın botanik özellikleri, iklim ve toprak istekleri, ekim, bakım, gübreleme, kolza tarımında yabancı ot mücadelesi, kolzada hastalık ve zararlılar, hasat ve depolama, kolzanın biyodizel olarak kullanımı konuları anlatılacaktır.

Orman Yangınlarının Sebepleri, Orman Yangınlarında Alınması Gereken Tedbirler
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Orman Yangınlarının Sebepleri, Orman Yangınlarında Alınması Gereken Tedbirler

Orman yangınlarının sebepleri, orman yangınlarında alınması gereken tedbirler, yangınlarda teknoloji kullanımı ve orman yangını gönüllü eğitim programından bahsedilmiştir.

İklim Değişikliği ve Tarımsal Sulama
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

İklim Değişikliği ve Tarımsal Sulama

Bu eğitimde, iklim değişikliği ve tarıma  etkileri, kuraklık ile su kıtlığı ve tarımda suyun kullanımı konularında genel bilgilere yer verilmiştir.

Zeytin Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Zeytin Yetiştiriciliği

Bu eğitimde, zeytinin bitkisel özellikleri, ekolojik istekleri, bahçe tesisi, hasadı, gübreleme, sulama, zeytin hastalık ve zararlıları konularından bahsedilecektir.

Zeytinyağı Üretim Teknolojisi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Zeytinyağı Üretim Teknolojisi

Bu eğitimde, zeytinyağı tanımı ve sınıflandırılması, bileşimine etki eden faktörler, zeytin ve zeytinyağı eldesi, depolanması, zeytinlerin kırılması, yoğurulması ve dinlendirilmesi konularından bahsedilmektedir.

Meyve Fidanı Üretimi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Meyve Fidanı Üretimi

Meyve Fidanı Üretimi dersi ile fidanların çoğaltma yöntemleri, vejetatif ve aşı ile çoğaltma yöntemleri, fidanlıkların kurulması ve bakım işlemleri ile ilgili bazı bilgiler paylaşılmıştır.

Organik Tarım
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Organik Tarım

Organik Tarım dersinde temel ilkeler ve yetiştiricilik, organik tarımda bitki besleme ve bitki koruma, bitkisel üretim, verim, maliyet, arz, talep ve pazarlama konuları anlatılmıştır.

Topraksız Tarım Teknikleri
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Topraksız Tarım Teknikleri

Bu eğitimde, topraksız tarımın tanımı, teknikleri, organik ve inorganik ortamlar, topraksız tarımın avantaj ve dezavantajları anlatılmıştır.

Meyve Bahçesi Tesisi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Meyve Bahçesi Tesisi

Bu eğitim ile meyve bahçesi tesisinde yer, tür ve çeşit seçimi, arazi hazırlığı ve fidan dikimi konularında bilgiler verilmiştir.

İyi Tarım Uygulamaları
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

İyi Tarım Uygulamaları

Tarımsal üretimin çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyecek şekilde kontrol altına alınması ve üretim sonucunda oluşan ürünlerin sertifikalandırılarak tarımda izlenebilirlik, sürdürebilirlik ile gıda güvenliğini sağlayan bir üretim modelidir.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Hazırlık Eğitimi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Hazırlık Eğitimi

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık; tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretimin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle bu problemleri çözebilecek bilgi/beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlayan tarımsal işletme sahiplerinin eğitim, yayım, danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetleridir.

Burada, bu kapsamda yapılan "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı" ile ilgili olarak sınava hazırlayıcı eğitimler yer almaktadır.


Covid-19 Mücadelesinde Veteriner Hekimlerin Rolü
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Covid-19 Mücadelesinde Veteriner Hekimlerin Rolü

Dr. Fahriye SARAÇ

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürü

Bu eğitimde, ülkemizde veteriner hekimliğin gelişim süreci, veteriner hekimlerin yerli aşı çalışmalarındaki rolü, ülkemizde üretilen yerli aşılar, covid-19 sürecinde veteriner hekimlerin ''Veteriner Halk Sağlığı'' na katkıları hakkında bilgiler sunulmaktadır.