Skip to main content

3 Courses

Biogüvenlik
İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Preview Course

Teacher: murat ayvaz

Biogüvenlik

Murat AYVAZ

Ziraat Mühendisi/İş Güvenliği Uzmanı

Biyogüvenliğin tanımı, işletmelerde önemi, prensipleri, tedbirleri, biyogüvenlik uygulamalarının işletmelerde ne şekilde ve hangi teknik yöntemlerle uygulandığı...

İşletmelerde Biyolojik Riskler
İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

İşletmelerde Biyolojik Riskler

Ali GÜL

Ziraat Yüksek Mühendisi/A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Biyolojik risk nedir, biyolojik risklere maruz olabilecek kişiler, biyolojik risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi..

Tarımda İş Sağlığı ve İş Güvenliği
İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Preview Course

Course creator: Tarım Orman Akademi

Tarımda İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Ali Gül

Ziraat Yüksek Mühendisi/ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Dr. Ahmet UYAN

Ziraat Yüksek Mühendisi

Adana Zirai Üretim Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

İş kazası nedir, iş kazası olabilme şartları nelerdir, iş kazasında mazeretler nelerdir, iş kazası istatistik verileri...