Skip to main content

6 Courses

Tarımda İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Tarımda İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Preview Course

Teacher: Ahmet Uyan

Tarımda İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Ali Gül

Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi/ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Dr. Ahmet UYAN

Adana Zirai Üretim Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi 

İş kazası nedir, iş kazası olabilme şartları nelerdir, iş kazasında mazeretler nelerdir, iş kazası istatistik verileri...

Tarımsal İşletmelerde Biyogüvenlik Önlemleri
Tarımda İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Preview Course

Teacher: MURAT AYVAZ

Tarımsal İşletmelerde Biyogüvenlik Önlemleri

Murat AYVAZ

Ziraat Mühendisi/İş Güvenliği Uzmanı

Biyogüvenliğin tanımı, işletmelerde önemi, prensipleri, tedbirleri, biyogüvenlik uygulamalarının işletmelerde ne şekilde ve hangi teknik yöntemlerle uygulandığı...

İşletmelerde Biyolojik Riskler
Tarımda İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Preview Course

Tarımda İş Sağlığı ve İş Güvenliği

İşletmelerde Biyolojik Riskler

Ali GÜL

Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi/A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Biyolojik risk nedir, biyolojik risklere maruz olabilecek kişiler, biyolojik risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi..

İş Güvenliğinde Çalışma Mevzuatı
Tarımda İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Preview Course

Teacher: MURAT AYVAZ

İş Güvenliğinde Çalışma Mevzuatı

Çalışma hayatında çalışanların ve işverenlerin yükümlülüklerinin bilinmesi her iki tarafın hukuksal anlaşmazlık veya orta yol bulmaları konusunda önem arz etmektedir.

İş Kazaları ve Sebepleri
Tarımda İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Preview Course

Teacher: MURAT AYVAZ

İş Kazaları ve Sebepleri

Çalışma ortamına bağlı iş yürütüm koşulları, çevresel  ve psikososyal faktörler etkisinde yaşanabilecek iş kazalarının önüne geçilmesi tehlike ve risklerin farkındalığı ile mümkün olabilir.

İş Güvenliği ve Kültürü
Tarımda İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Preview Course

Teacher: MURAT AYVAZ

İş Güvenliği ve Kültürü

 İş Sağlığı ve Güvenliği çalışma hayatının en önemli konuları arasında yer almaktadır. Bu dersin temel hedefi; çalışanda iş güvenliği kültürünün ve farkındalığının oluşturulmasıyla iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan sorunların önüne geçilmesi olarak ifade edilebilir.