Skip to main content

17 Courses

Tarımsal Sulamanın ve Su Yönetiminin Önemi
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Tarımsal Sulamanın ve Su Yönetiminin Önemi

Dünyada ve ülkemizdeki toplam su varlığı, tarımsal alan varlığı, tarımsal sulama, sulamanın önemi ve faydaları, tarımsal alanda yapılan sulama yöntemleri ve önemi, sulama sistemleri...

Kuraklık Dönemlerinde Sulama
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Kuraklık Dönemlerinde Sulama

Ülkemiz kuraklık açısından nasıl bir dönemden geçiyor, iklim değişikliği modelleri sonuçlarından yararlanılarak neler yapılmakta, ülkemizdeki sulama durumu ile ilgili değerlendirme, hangi sulama yöntemleri su tasarrufu açısından öne çıkmakta...

Tarımsal Sulamada Su Tasarrufu ve Üretkenliği
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Tarımsal Sulamada Su Tasarrufu ve Üretkenliği

Tarımsal sulamanın önemi ve etkileri, tarımda su tasarrufu ve alınacak önlemler, su üretkenliği kavramı ile uygulamada çiftçi veya sulama işletmesi bakımından önemi, sulama yönetimi...


Sulama Sularının Kalitesi ve Tuzluluk Problemleri
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Sulama Sularının Kalitesi ve Tuzluluk Problemleri

Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi

Sulama suyu kalitesi kavramı, sulama suyu kalitesinin tayininde dikkate alınan kriterler, sulama suyu tuzluluğundan kaynaklanan sorunlar, tuzlu su veya tuzlu toprak koşulunda alınacak tedbirler...

Su Verimliliği ve Su Yönetimi
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Su Verimliliği ve Su Yönetimi

Su verimliliği, su tedarik zincirinde (çekimden kullanıma kadar) kaybolan su miktarının azaltılması ve farklı ihtiyaçların karşılanması için bütün su sektörlerinin rasyonel kullanımının iyileştirilmesi...

Sulama Yöntemleri, Suyun Etkin Kullanımı ve Su Tasarrufu
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Sulama Yöntemleri, Suyun Etkin Kullanımı ve Su Tasarrufu

Dr. Gonca KARACA BİLGEN

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi

Dünyadaki ve ülkemizdeki su kaynakları potansiyeli, su kullanımının sektörlere göre dağılımı, sulama, sulama yöntemleri, sulama yöntemlerine göre sulama randımanları... 

Bitki Besleme
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Course creator: Serdar Toprak

Bitki Besleme

Bu eğitimde, Bitki beslemenin önemi,  Gübreleme yöntemleri, Toprak, bitki ve su örnekleri almanın bitkisel üretimdeki önemi ile ilgili bilgiler verilecektir..

Sürdürülebilir Toprak Verimliliği
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Course creator: Serdar Toprak

Sürdürülebilir Toprak Verimliliği

Bu eğitimimizde; Sürdürülebilir toprak verimliliğinin arttırılması hedefinde, Toprağımın organik maddesini nasıl artırabilirim? Toprak pH’sını nasıl düşürebilirim Toprakta tuzluluk ıslah yöntemleri nelerdir? gibi konularda bilgiler verilecektir.

Toprak Numunesinin Alınması
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Toprak Numunesinin Alınması

Tunay ÜNSAL

Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi

Toprak analizinin önemi, toprak örneği alım zamanı ve dikkat edilmesi gereken unsurlar...

Su Kaynaklarının Kirliliğinin Önlenmesi
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Course creator: Mesut Gölbaşı

Su Kaynaklarının Kirliliğinin Önlenmesi

Dr. Mesut GÖLBAŞI

Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi

Su kaynaklarının korunmasının önemi, tarımda su kaynaklarının kirlenme yolları, kirliliğin önlenmesi için en iyi yönetim uygulamaları...

Bitki Besin Elementleri
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Course creator: Barış TUNÇER

Bitki Besin Elementleri

Barış TUNÇER

Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ziraat Mühendisi

Bitki besin elementleri nelerdir, bitki besin elemetlerinin sınıflandırılması,  bitki besin elemetleri eksiklikleri...

Sulama ile Gübre Uygulaması
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Teacher: adnan süllü

Sulama ile Gübre Uygulaması

Adnan SÜLLÜ

Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi

Fertigasyon nedir, nasıl uygulanır, uygulama yöntemleri nelerdir, avantaj ve dezavantajları nelerdir, uygulamada kullanılan gübreler...

Yağmurlama Sulama Sistemi
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Course creator: Hüseyin SarıtaşTeacher: adnan süllü

Yağmurlama Sulama Sistemi

Hüseyin SARITAŞ

Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ziraat Mühendisi

Adnan SÜLLÜ

Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi

Yağmurlama sulama sistemi nedir, çeşitleri, sistem unsurları ve işletme koşulları...

Gübreler ve Gübreleme Yöntemleri
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Course creator: Barış TUNÇERTeacher: Haydar Polat

Gübreler ve Gübreleme Yöntemleri

Dr. Haydar POLAT
Toprak Gübre Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi
Barış TUNÇER
Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ziraat Mühendisi
Gübre ve gübrelemenin tanımı, kimyasal gübreler, doğal gübreler, gübreleme yöntemleri, gübrelemenin temel ilkesi, bitki besin elementleri, bitki besin elementleri sınıflandırması, bitki besin elementleri eksiklikleri...

Pamukta Gübreleme
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Pamukta Gübreleme

Vesile HARMANCI

Nazilli/AYDIN Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi

Pamuğun iklim ve toprak isteği, makro ve mikro besin elementleri ihtiyacı, gübrelerin bitki gelişimine göre verilme zamanları, pamukta tavsiye edilen gübre miktarları, ahır gübresi uygulaması, yeşil gübre uygulaması..

Kuraklık Döneminde Gübreleme
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Kuraklık Döneminde Gübreleme

Emre Can KAYA

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi

Gübreler ve gübreleme, kuraklık, kuraklık döneminde gübreleme, kurak koşulların meydana getirdiği olumsuzluklardan kaçınmak için yapılması gerekenler...


Drenaj Tuzluluk ve Arazi Islahı
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Course creator: Atila Çelik

Drenaj Tuzluluk ve Arazi Islahı

Türkiye’de sulama proje alanlarında yaklaşık 3 milyon hektara yakın alanda drenaj sorunu bulunmaktadır.  Drenaj sorununun asıl nedeni, yanlış sulama uygulamalarıdır. Drenaj sorunu, beraberinde, tuzluluk-alkalilik gibi çevresel sorunları da beraberinde getirmektir. Bu eğitim ile tuzluluk ve drenaj sorunu olan alanlarda tuzluluğun önüne geçilmesi amacıyla drenaj ve tuzlulukla ilgili sorunlar irdelenmiş, bu sorunların çözümü için öneriler sunulmuştur.