Skip to main content

27 Courses

Damla Sulama Yöntemi
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Damla Sulama Yöntemi

Bu eğitimin amacı, katılımcıların Damla Sulama Yöntemi hakkında genel bilgiler edinmesini, yöntemin avantaj ve dezavantajlarını, sistem unsurlarını, karşılaşılan sorun ve çözüm önerilerinin neler olduğunu kavramayı hedefler.

Yağmurlama Sulama
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Yağmurlama Sulama

Bu eğitimde, Yağmurlama Sulama hakkında genel bilgiler verilmekte, önemli kavram ve tanımlar açıklanarak,  Yağmurlama Sulama Sistemi' nin diğer sulama sistemlerine göre üstünlükleri ve kısıtları hakkında bilgi aktarılmaktadır. Ayrıca, gübreleme ve dondan korunma gibi özel uygulamalar hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Drenaj, Tuzluluk ve Arazi Islahı
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Drenaj, Tuzluluk ve Arazi Islahı

Drenaj yanlış sulama uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Drenaj sorunu, tuzluluk-alkalilik gibi çevresel sorunları da beraberinde getirmektir. Bu eğitim ile tuzluluk ve drenaj sorunu olan alanlarda tuzluluğun önüne geçilmesi amacıyla drenaj ve tuzlulukla ilgili sorunlar irdelenmiş, bu sorunların çözümü için öneriler sunulmuştur.

Kompost Yapımı
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Kompost Yapımı

Kompost eğitiminde kompostun faydaları, açık yığın metodu ile kompostlaştırma ilkeleri, kompost yapımı sırasında karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm önerilerinden bahsedilmiştir.

Toprak  Numunesi Alınması
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Toprak Numunesi Alınması

Bu eğitim içeriğinde toprak örneğinin nasıl ve nerelerden alınması gerektiği, alınma zamanı, örnek alınırken kullanılan alet ve ekipmanlar ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.


Çeltikte Damla Sulama Uygulamaları
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Çeltikte Damla Sulama Uygulamaları

Çeltikte Damla Sulama Uygulamaları eğitimi kapsamında; çeltik sulama uygulamaları, tava sulama (Tavalarda Göllendirme, Kesikli Sulama), damla sulama yöntemi ve ülkemizde çeltikte damla sulama uygulamaları hakkında bilgi verilecektir.

Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi (TAGEM suET)
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi (TAGEM suET)

Bu eğitimde, Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi (TAGEM suET) sisteminin genel tanıtımı, bitki su tüketimi hesaplamaları, sulama modülü ve planlama hesaplamaları, sulama programlama hesaplamaları, bu hesaplamalar ile amaçlanan kazanımlar hakkında bilgiler verilmektedir.

Su Şurası Çalışmaları
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Su Şurası Çalışmaları

Su Şurası çalışmaları kapsamında çalışma grupları (İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Çalışma Grubu, Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Çalışma Grubu, Su Verimliliği Çalışma Grubu), grupların çalışmaları, çalışmaların amacı...   

Kuraklık Dönemlerinde Sulama
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Kuraklık Dönemlerinde Sulama

Ülkemiz kuraklık açısından nasıl bir dönemden geçiyor, iklim değişikliği modelleri sonuçlarından yararlanılarak neler yapılmakta, ülkemizdeki sulama durumu ile ilgili değerlendirme, hangi sulama yöntemleri su tasarrufu açısından öne çıkmakta...

Tarımsal Sulamada Su Tasarrufu ve Üretkenliği
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Tarımsal Sulamada Su Tasarrufu ve Üretkenliği

Tarımsal sulamanın önemi ve etkileri, tarımda su tasarrufu ve alınacak önlemler, su üretkenliği kavramı ile uygulamada çiftçi veya sulama işletmesi bakımından önemi, sulama yönetimi...


Sulama Sularının Kalitesi ve Tuzluluk Problemleri
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Sulama Sularının Kalitesi ve Tuzluluk Problemleri

Bu eğitimde, sulama suyu kalitesi kavramı, sulama suyu kalitesinin tayininde dikkate alınan kriterler, sulama suyu tuzluluğundan kaynaklanan sorunlar, tuzlu su veya tuzlu toprak koşulunda alınacak tedbirler hakkında bilgiler verilmektedir.

Su Yönetiminde Türkiye Su Enstitüsü
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Su Yönetiminde Türkiye Su Enstitüsü

Bu eğitimde, Türkiye Su Enstitüsünün kuruluş amacı, Su Şurası kapsamında Türkiye Su Enstitüsü'nün faaliyetleri, SUEN' in Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarla çalışmaları, SUEN' in yaptığı uluslararası projeler hakkında bilgiler verilmektedir.

Su Verimliliği ve Su Yönetimi
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Su Verimliliği ve Su Yönetimi

Bu eğitimde, su verimliliği, su tedarik zincirinde (çekimden kullanıma kadar) kaybolan su miktarının azaltılması ve farklı ihtiyaçların karşılanması için bütün su sektörlerinin rasyonel kullanımının iyileştirilmesi konularından bahsedilmektedir.

Sulama Yöntemleri, Suyun Etkin Kullanımı ve Su Tasarrufu
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Sulama Yöntemleri, Suyun Etkin Kullanımı ve Su Tasarrufu

Bu eğitimde, dünyadaki ve ülkemizdeki su kaynakları potansiyeli, su kullanımının sektörlere göre dağılımı, sulama, sulama yöntemleri ve sulama yöntemlerine göre sulama randımanları konuları hakkında bilgiler verilmektedir. 

Bitki Besleme
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Teacher: Serdar Toprak

Bitki Besleme

Bu eğitimde, Bitki beslemenin önemi,  Gübreleme yöntemleri, Toprak, bitki ve su örnekleri almanın bitkisel üretimdeki önemi ile ilgili bilgiler verilecektir..

Sürdürülebilir Toprak Verimliliği
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Teacher: Serdar Toprak

Sürdürülebilir Toprak Verimliliği

Bu eğitimimizde; Sürdürülebilir toprak verimliliğinin arttırılması hedefinde, Toprağımın organik maddesini nasıl artırabilirim? Toprak pH’sını nasıl düşürebilirim Toprakta tuzluluk ıslah yöntemleri nelerdir? gibi konularda bilgiler verilecektir.

Su Kaynaklarının Kirliliğinin Önlenmesi
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Su Kaynaklarının Kirliliğinin Önlenmesi

Bu eğitimde, su kaynaklarının korunmasının önemi, tarımda su kaynaklarının kirlenme yolları ve kirliliğin önlenmesi için en iyi yönetim uygulamaları konularından bahsedilmektedir.

Bitki Besin Elementleri
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Teacher: Barış TUNÇER

Bitki Besin Elementleri

Bu eğitimde, bitki besin elementleri nelerdir, bitki besin elementlerinin sınıflandırılması ve bitki besin elementleri eksiklikleri konuları hakkında bilgiler verilmektedir.

Sulama ile Gübre Uygulaması
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Sulama ile Gübre Uygulaması

Bu eğitimde fertigasyon nedir, nasıl uygulanır, uygulama yöntemleri nelerdir, avantaj ve dezavantajları nelerdir, uygulamada kullanılan gübreler gibi konulardan bahsedilmektedir.

Toprak Tuzluluğu ve Islah Yöntemleri
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Teacher: Serdar Toprak

Toprak Tuzluluğu ve Islah Yöntemleri

Bu eğitimde, aşırı toprak tuzluluğunun bitkinin gelişimine olumsuz etkileri, bitkilerde tuzluluk toleransı gibi konulardan bahsedilmektedir.