Skip to main content

23 Courses

Çeltikte Damla Sulama Uygulamaları
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Çeltikte Damla Sulama Uygulamaları

Çeltikte Damla Sulama Uygulamaları eğitimi kapsamında; çeltik sulama uygulamaları, tava sulama (Tavalarda Göllendirme, Kesikli Sulama), damla sulama yöntemi ve ülkemizde çeltikte damla sulama uygulamaları hakkında bilgi verilecektir.

Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi (TAGEM suET)
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi (TAGEM suET)

Prof. Dr. Eyüp Selim KÖKSAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi (TAGEM suET) sisteminin genel tanıtımı, bitki su tüketimi hesaplamaları, sulama modülü ve planlama hesaplamaları, sulama programlama hesaplamaları, bu hesaplamalar ile amaçlanan kazanımlar...

Su Şurası Çalışmaları
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Su Şurası Çalışmaları

Su Şurası çalışmaları kapsamında çalışma grupları (İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Çalışma Grubu, Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Çalışma Grubu, Su Verimliliği Çalışma Grubu), grupların çalışmaları, çalışmaların amacı...   

Kuraklık Dönemlerinde Sulama
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Kuraklık Dönemlerinde Sulama

Ülkemiz kuraklık açısından nasıl bir dönemden geçiyor, iklim değişikliği modelleri sonuçlarından yararlanılarak neler yapılmakta, ülkemizdeki sulama durumu ile ilgili değerlendirme, hangi sulama yöntemleri su tasarrufu açısından öne çıkmakta...

Tarımsal Sulamada Su Tasarrufu ve Üretkenliği
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Tarımsal Sulamada Su Tasarrufu ve Üretkenliği

Tarımsal sulamanın önemi ve etkileri, tarımda su tasarrufu ve alınacak önlemler, su üretkenliği kavramı ile uygulamada çiftçi veya sulama işletmesi bakımından önemi, sulama yönetimi...


Sulama Sularının Kalitesi ve Tuzluluk Problemleri
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Sulama Sularının Kalitesi ve Tuzluluk Problemleri

Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi  Öğretim Üyesi

Sulama suyu kalitesi kavramı, sulama suyu kalitesinin tayininde dikkate alınan kriterler, sulama suyu tuzluluğundan kaynaklanan sorunlar, tuzlu su veya tuzlu toprak koşulunda alınacak tedbirler...

Su Yönetiminde Türkiye Su Enstitüsü
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Su Yönetiminde Türkiye Su Enstitüsü

Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ

Türkiye Su Enstitüsü Başkanı

Türkiye Su Enstitüsünün kuruluş amacı, Su Şurası kapsamında Türkiye Su Enstitüsü'nün faaliyetleri, SUEN' in Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarla çalışmaları, SUEN' in yaptığı uluslararası projeler...

Su Verimliliği ve Su Yönetimi
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Su Verimliliği ve Su Yönetimi

Bilal DİKMEN

Su verimliliği, su tedarik zincirinde (çekimden kullanıma kadar) kaybolan su miktarının azaltılması ve farklı ihtiyaçların karşılanması için bütün su sektörlerinin rasyonel kullanımının iyileştirilmesi...

Sulama Yöntemleri, Suyun Etkin Kullanımı ve Su Tasarrufu
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Sulama Yöntemleri, Suyun Etkin Kullanımı ve Su Tasarrufu

Dr. Gonca KARACA BİLGEN

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi

Dünyadaki ve ülkemizdeki su kaynakları potansiyeli, su kullanımının sektörlere göre dağılımı, sulama, sulama yöntemleri, sulama yöntemlerine göre sulama randımanları... 

Bitki Besleme
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Teacher: Serdar Toprak

Bitki Besleme

Bu eğitimde, Bitki beslemenin önemi,  Gübreleme yöntemleri, Toprak, bitki ve su örnekleri almanın bitkisel üretimdeki önemi ile ilgili bilgiler verilecektir..

Sürdürülebilir Toprak Verimliliği
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Teacher: Serdar Toprak

Sürdürülebilir Toprak Verimliliği

Bu eğitimimizde; Sürdürülebilir toprak verimliliğinin arttırılması hedefinde, Toprağımın organik maddesini nasıl artırabilirim? Toprak pH’sını nasıl düşürebilirim Toprakta tuzluluk ıslah yöntemleri nelerdir? gibi konularda bilgiler verilecektir.

Su Kaynaklarının Kirliliğinin Önlenmesi
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Teacher: Mesut Gölbaşı

Su Kaynaklarının Kirliliğinin Önlenmesi

Dr. Mesut GÖLBAŞI

Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi

Su kaynaklarının korunmasının önemi, tarımda su kaynaklarının kirlenme yolları, kirliliğin önlenmesi için en iyi yönetim uygulamaları...

Bitki Besin Elementleri
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Teacher: Barış TUNÇER

Bitki Besin Elementleri

Barış TUNÇER

Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ziraat Mühendisi

Bitki besin elementleri nelerdir, bitki besin elemetlerinin sınıflandırılması,  bitki besin elemetleri eksiklikleri...

Sulama ile Gübre Uygulaması
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Teacher: adnan süllü

Sulama ile Gübre Uygulaması

Adnan SÜLLÜ

Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi

Fertigasyon nedir, nasıl uygulanır, uygulama yöntemleri nelerdir, avantaj ve dezavantajları nelerdir, uygulamada kullanılan gübreler...

Toprak Tuzluluğu ve Islah Yöntemleri
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Teacher: Serdar Toprak

Toprak Tuzluluğu ve Islah Yöntemleri

Serdar TOPRAK

Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi

Aşırı toprak tuzluluğu, bitkinin gelişimi boyunca özellikle hassas olan çoğu sebze de dâhil olmak üzere birçok tarımsal ürünün verimliliğini azaltır. Bitkisel ürünlerin çoğunun tuzluluk eşiği düşüktür ve sulama için tuzlu su kullanıldığında bitkisel tuz toleransı azalır...

Yağmurlama Sulama Sistemi
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Teacher: Hüseyin SarıtaşTeacher: adnan süllü

Yağmurlama Sulama Sistemi

Hüseyin SARITAŞ

Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ziraat Mühendisi

Adnan SÜLLÜ

Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi

Yağmurlama sulama sistemi nedir, çeşitleri, sistem unsurları ve işletme koşulları...

Gübreler ve Gübreleme Yöntemleri
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Teacher: Haydar PolatTeacher: Barış TUNÇER

Gübreler ve Gübreleme Yöntemleri

Dr. Haydar POLAT
Toprak Gübre Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi
Barış TUNÇER
Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ziraat Mühendisi
Gübre ve gübrelemenin tanımı, kimyasal gübreler, doğal gübreler, gübreleme yöntemleri, gübrelemenin temel ilkesi, bitki besin elementleri, bitki besin elementleri sınıflandırması, bitki besin elementleri eksiklikleri...

Bitki Besleme ve Gübreleme
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Bitki Besleme ve Gübreleme

Prof. Dr. Mehmet ZENGİN

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

Bitki beslemenin tanımı, bitki besin elementleri, bitki besin elementlerinin alımını ve yarayışlılığını etkileyen faktörler, tarımsal üretimde toprak verimliliği için kullanılan gübre çeşitleri, toprak analizleri ve önemi, gübreyi uygulama zamanı ve uygulama şekilleri...

Pamukta Gübreleme
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Pamukta Gübreleme

Vesile HARMANCI

Nazilli/AYDIN Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi

Pamuğun iklim ve toprak isteği, makro ve mikro besin elementleri ihtiyacı, gübrelerin bitki gelişimine göre verilme zamanları, pamukta tavsiye edilen gübre miktarları, ahır gübresi uygulaması, yeşil gübre uygulaması..

Kuraklık Döneminde Gübreleme
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Toprak, Gübreleme ve Sulama

Kuraklık Döneminde Gübreleme

Emre Can KAYA

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi

Gübreler ve gübreleme, kuraklık, kuraklık döneminde gübreleme, kurak koşulların meydana getirdiği olumsuzluklardan kaçınmak için yapılması gerekenler...