Skip to main content

39 Courses

Yurt Dışında Damızlık Hayvan Seçimi
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Yurt Dışında Damızlık Hayvan Seçimi

Yurt dışından ithal edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırkları, seçim kriterleri ve pedigriler hakkında bilgi verilmiştir.
Eğitime Yalnızca Bakanlığımız Personeli Katılım Sağlayabilmektedir.
Bakanlığımız Personeliyseniz ve yeni kayıt oluşturduysanız, Eğitime kaydınız otomatik olarak gerçekleşecektir.
Eğer hata alırsanız Lütfen Kısa Bir Süre Sonra Tekrar Deneyin.

Koyun Sürülerinde Doğumların Toplulaştırılması
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Koyun Sürülerinde Doğumların Toplulaştırılması

Bu eğitimde koyun yetiştiriciliğinin ülkemiz ekonomisine faydaları, koyun sürülerinde doğumların toplulaştırılmasının yetiştirme ve ekonomik açıdan avantajları, koç katımının yöntemleri ve kızgınlığa etkileri, koyunlarda hormon uygulamaları, flashing uygulaması ve vitamin-mineral takviyeleri hakkında bilgi verilmektedir.

Atçılık Faaliyetleri ve Islah Çalışmaları
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Atçılık Faaliyetleri ve Islah Çalışmaları

Atçılık tarihi, atçılık faaliyetleri ve  TİGEM'de gerçekleştirilen safkan arap atının ıslah çalışmalarından bahsedilmektedir.

Temel Arıcılık
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Temel Arıcılık

Temel arıcılık eğitimi gerek mevcut arıcılarımızın, gerekse arıcılığa yeni başlayacak yetiştirici adaylarının arıcılıkla ilgili bilgi ve becerilerinin artırılması suretiyle ülkemizin arıcılık potansiyelinin verimli kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu eğitim paketinde, arıların sınıflandırılmasından Türkiye’de arıcılığa, koloni yönetiminden arı ürünlerine, önemli polen ve nektar kaynaklarından arı hastalık ve zararlılarına kadar arıcılıkla ilgili ihtiyaç duyulabilecek her konuda eğitim içeriklerine ulaşılabilecektir. İleri Arıcılık
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

İleri Arıcılık

İleri Arıcılık eğitiminde belirli bir bilgi birikimine sahip mevcut arıcılar ile "Temel Arıcılık" bölümümüzdeki eğitimleri tamamlayan arıcılar / yeni başlayacak yetiştirici adayları, arıcılıkla ilgili daha detaylı bilgilere ve ileri uygulamalara ulaşabileceklerdir.

Bu eğitim paketinde, koloni yönetimindeki ileri uygulamalar,  ana arı üretimi yöntemleri, hormon ve feromonlar gibi eğitim içerikleri ile bunlara ilişkin saha uygulama görüntüleri, Türkiye'den arıcılık görüntüleri ve arıcılık müzeleri görüntüleri gibi eğitim içeriklerine ulaşılabilecektir.


Sığırların Su İhtiyacı
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Sığırların Su İhtiyacı

Bu eğitimde, sığırların su ihtiyacı, su ihtiyacının tespitinde dikkat edilmesi gereken hususlar, sığırların içme suyu kalitesi ile bu kaliteyi etkileyen etmenler ve sığırcılıkta suluk yönetimi konularından bahsedilecektir.

Damızlık Süt Sığırcılığı
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Damızlık Süt Sığırcılığı

Bu eğitimde, süt sığırlarının beslenmesi, dana ve düvelerin beslenmesi, süt sığırlarında üreme, buzağıların bakım ve beslenmesi, süt sığırlarında beslenme ve metabolizma hastalıkları konuları anlatılacaktır.

Kaba Yem Hazırlama
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Kaba Yem Hazırlama

Bu eğitimde, haylaj yapımında dikkat edilmesi gereken kriterler, haylaj yapımında mekanizasyon olanaklarının kullanımı, haylaj yapımının avantaj ve dezanvantajları, haylaj kaba yem yapma yönteminin diğer yöntemlerle karşılaştırılması, kaba yem kalitesi ve haylaj yapımı uygulama aşamaları anlatılacaktır. 

Ana Arı Yetiştiriciliği
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Ana Arı Yetiştiriciliği

Bu eğitimde, bal arısı koloni bireyleri ve önemi, ana arı üretim modelleri, kontrolsüz koşullarda ana arı yetiştirme, kontrollü koşullarda ana arı yetiştirme, yapay tohumlama, ana arının gelişmesine etki eden etmenler konuları anlatılacaktır.

Hayvancılıkta Islah
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Hayvancılıkta Islah

Bu eğitimde, sığırcılıkta ve küçükbaş işletmelerinde kayıt tutma, hayvan ıslahı, seleksiyon, seleksiyonun aşamaları, seleksiyon metotları, yetiştirme metotları (saf yetiştirme, akrabalı yetiştirme, melezleme), büyükbaş ve küçükbaş hayvan ıslahında izlenecek yollar hakkında bilgiler verilecektir.

Hayvan Refahı
Hayvansal Üretim
Preview Course

Teacher: Murat SARAÇ

Hayvan Refahı

Hayvancılık ile uğraşan yetiştiricilerimizin, hayvan refahı ve önemi hakkında bilgi düzeylerini arttırmak ve farkındalık sahibi olmalarını sağlayarak, hayvanlarını fiziksel ve zihinsel olarak daha sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesini sağlamak, dolayısıyla daha sağlıklı, verimli ve karlı bir hayvancılık yapmalarına katıda bulunmaktır

Süt Sığırcılığında Bilgisayar Destekli Sürü Yönetimi Teknolojileri
Hayvansal Üretim
Preview Course

Teacher: Murat SARAÇ

Süt Sığırcılığında Bilgisayar Destekli Sürü Yönetimi Teknolojileri

Süt Sığırcılığı ile uğraşan yetiştiricilerimizin, dünyada ve ülkemizde sürü yönetimi konusunda uygulanan ve geliştirilen teknolojiler ve önemi hakkında bilgi düzeylerini arttırmak ve farkındalık sahibi olmalarını sağlamak, dolayısıyla işletmelerimizin sürdürülebilir, verimli ve karlı bir hayvancılık yapmalarına katıda bulunmak hedeflenmiştir.

Dünya Arı Gününde Arıların Dünyası
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Dünya Arı Gününde Arıların Dünyası

Bu eğitimde, arıların ürettiği besinler, arıların geleceği, ülkemizin arıcılıkta dünyadaki yeri, arı yetiştiricilerimizin en temel sorunları, tüketicilerin bal ve arı ürünleri konusunda dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verilmektedir.

Paraziter Mücadele
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Paraziter Mücadele

Parazitin tanımı, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta ükemizde görülen önemli paraziter hastalıklar, paraziter hastalıklarla mücadele yöntemler, paraziter hastalığın vermiş olduğu ekonomik kayıplar...

Buzağılarda Bakım ve Besleme
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Buzağılarda Bakım ve Besleme

Bu eğitimde, buzağıların barındırılması için dünyada kabul görmüş sistemler, buzağı döneminde bakım, buzağıların sağlıklı kalması için yapılması gerekenler, kolostrum veya ağız sütünün tanımı, buzağıları beslerken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verilmektedir.

Yumurta Tavukçuluğu
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Yumurta Tavukçuluğu

Bu eğitimde, tavukçuluk, yumurta tavukçuluğu, yumurtanın beslenmedeki önemi, yumurtada sağlık standartları, yumurta tavuğu yetiştirme sistemleri, gezen tavuk yumurtasının sağlık ile ilişkisi ve hayvan refahı konularından bahsedilmektedir.

Kaz Yetiştiriciliği
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Kaz Yetiştiriciliği

Bu eğitimde, ülkemizde kaz yetiştiriciliğinin durumu, kaz yetiştiriciliğinin diğer kanatlı hayvanlara göre avantajları, ülkemizdeki yerli ve yabancı kaz ırkları, kaz etinin ve yumurtasının besleyici özelliği, kazdan elde edilen ürünler ve kullanıldığı sektörler konularından bahsedilmektedir.

Arıların Sır Dolu Dünyası
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Arıların Sır Dolu Dünyası

Arıların polinasyona (tozlaşma) etkisi, arılarda iş bölümü, arıların narkotik ve hastalıkları belirleme özellikleri, arı ürünlerinin değeri, balın donmuş olması neyi ifade eder, balın kalite parametreleri, arıcılığın ülkemizdeki genel durumu...

Küresel Tehdit Antimikrobiyal Direnç ve Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Küresel Tehdit Antimikrobiyal Direnç ve Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı

Veteriner hekimlikte ilaç kullanımı, kalıntı kavramı ve halk sağlığı açısından önemi,  Ulusal kalıntı izleme planı, antibiyotik direnci ve direnci önlemek için yapılabilecekler, antibiyotiklere alternatif uygulamalar...

Süt Sığırlarının Beslenmesinde Stratejik Noktalar
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Süt Sığırlarının Beslenmesinde Stratejik Noktalar

Süt sığırlarının beslenmesinde dikkat edilmesi gereken dönemler, süt sığırlarında karşılaşılan metabolik problemler, çiftlik koşullarında yemleme sistemi, buzağılarda ağız sütünün önemi...