Skip to main content

36 Courses

Temel Arıcılık
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Temel Arıcılık

Temel arıcılık eğitimi gerek mevcut arıcılarımızın, gerekse arıcılığa yeni başlayacak yetiştirici adaylarının arıcılıkla ilgili bilgi ve becerilerinin artırılması suretiyle ülkemizin arıcılık potansiyelinin verimli kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu eğitim paketinde, arıların sınıflandırılmasından Türkiye’de arıcılığa, koloni yönetiminden arı ürünlerine, önemli polen ve nektar kaynaklarından arı hastalık ve zararlılarına kadar arıcılıkla ilgili ihtiyaç duyulabilecek her konuda eğitim içeriklerine ulaşılabilecektir. İleri Arıcılık
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

İleri Arıcılık

İleri Arıcılık eğitiminde belirli bir bilgi birikimine sahip mevcut arıcılar ile "Temel Arıcılık" bölümümüzdeki eğitimleri tamamlayan arıcılar / yeni başlayacak yetiştirici adayları, arıcılıkla ilgili daha detaylı bilgilere ve ileri uygulamalara ulaşabileceklerdir.

Bu eğitim paketinde, koloni yönetimindeki ileri uygulamalar,  ana arı üretimi yöntemleri, hormon ve feromonlar gibi eğitim içerikleri ile bunlara ilişkin saha uygulama görüntüleri, Türkiye'den arıcılık görüntüleri ve arıcılık müzeleri görüntüleri gibi eğitim içeriklerine ulaşılabilecektir.


Sığırların Su İhtiyacı
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Sığırların Su İhtiyacı

Bu eğitimde; sığırların su ihtiyacı, su ihtiyacının tespitinde dikkat edilmesi gereken hususlar, sığırların içme suyu kalitesi ile bu kaliteyi etkileyen etmenler ve sığırcılıkta suluk yönetimi konularından bahsedilecektir.

Damızlık Süt Sığırcılığı
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Damızlık Süt Sığırcılığı

Bu eğitimde; süt sığırlarının beslenmesi, dana ve düvelerin beslenmesi, süt sığırlarında üreme, buzağıların bakım ve beslenmesi, süt sığırlarında beslenme ve metabolizma hastalıkları konuları anlatılacaktır.

Kaba Yem Hazırlama
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Kaba Yem Hazırlama

Bu eğitimde; haylaj yapımında dikkat edilmesi gereken kriterler, haylaj yapımında mekanizasyon olanaklarının kullanımı, haylaj yapımının avantaj ve dezanvantajları, haylaj kaba yem yapma yönteminin diğer yöntemlerle karşılaştırılması, kaba yem kalitesi ve haylaj yapımı uygulama aşamaları anlatılacaktır. 

Ana Arı Yetiştiriciliği
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Ana Arı Yetiştiriciliği

Bu eğitimde; bal arısı koloni bireyleri ve önemi, ana arı üretim modelleri, kontrolsüz koşullarda ana arı yetiştirme, kontrollü koşullarda ana arı yetiştirme, yapay tohumlama, ana arının gelişmesine etki eden etmenler konuları anlatılacaktır.

Hayvancılıkta Islah
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Hayvancılıkta Islah

Bu eğitimde, sığırcılıkta ve küçükbaş işletmelerinde kayıt tutma, hayvan ıslahı, seleksiyon, seleksiyonun aşamaları, seleksiyon metotları, yetiştirme metotları (saf yetiştirme, akrabalı yetiştirme, melezleme), büyükbaş ve küçükbaş hayvan ıslahında izlenecek yollar hakkında bilgiler verilecektir.

Hayvan Refahı
Hayvansal Üretim
Preview Course

Teacher: Murat SARAÇ

Hayvan Refahı

Hayvancılık ile uğraşan yetiştiricilerimizin, hayvan refahı ve önemi hakkında bilgi düzeylerini arttırmak ve farkındalık sahibi olmalarını sağlayarak, hayvanlarını fiziksel ve zihinsel olarak daha sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesini sağlamak, dolayısıyla daha sağlıklı, verimli ve karlı bir hayvancılık yapmalarına katıda bulunmaktır

Süt Sığırcılığında Bilgisayar Destekli Sürü Yönetimi Teknolojileri
Hayvansal Üretim
Preview Course

Teacher: Murat SARAÇ

Süt Sığırcılığında Bilgisayar Destekli Sürü Yönetimi Teknolojileri

Süt Sığırcılığı ile uğraşan yetiştiricilerimizin, dünyada ve ülkemizde sürü yönetimi konusunda uygulanan ve geliştirilen teknolojiler ve önemi hakkında bilgi düzeylerini arttırmak ve farkındalık sahibi olmalarını sağlamak, dolayısıyla işletmelerimizin sürdürülebilir, verimli ve karlı bir hayvancılık yapmalarına katıda bulunmak hedeflenmiştir.

Dünya Arı Gününde Arıların Dünyası
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Dünya Arı Gününde Arıların Dünyası

Doç Dr. Aslı ÖZKIRIM

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi

Arıların ürettiği besinler, arıların geleceği, ülkemizin arıcılıkta dünyadaki yeri, arı yetiştiricilerimizin en temel sorunları, tüketicilerin bal ve arı ürünleri konusunda dikkat etmesi gereken hususlar...

Paraziter Mücadele
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Paraziter Mücadele

Parazitin tanımı, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta ükemizde görülen önemli paraziter hastalıklar, paraziter hastalıklarla mücadele yöntemler, paraziter hastalığın vermiş olduğu ekonomik kayıplar...

Buzağılarda Bakım ve Besleme
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Buzağılarda Bakım ve Besleme

Prof. Dr. Fatin CEDDEN

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi

Buzağıların barındırılması için dünyada kabul görmüş sistemler, buzağı döneminde bakım, buzağıların sağlıklı kalması için yapılması gerekenler, kolostrum veya ağız sütünün tanımı, buzağıları beslerken dikkat edilmesi gereken hususlar...

Yumurta Tavukçuluğu
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Yumurta Tavukçuluğu

Prof. Dr. Zehra BOZKURT

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

Tavukçuluk, yumurta tavukçuluğu, yumurtanın beslenmedeki önemi, yumurtada sağlık standartları, yumurta tavuğu yetiştirme sistemleri, gezen tavuk yumurtasının sağlık ile ilişkisi, hayvan refahı...

Kaz Yetiştiriciliği
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Kaz Yetiştiriciliği

Doç. Dr. Mehmet Akif BOZ

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi

Ülkemizde kaz yetiştiriciliğinin durumu, kaz yetiştiriciliğinin diğer kanatlı hayvanlara göre avantajları, ülkemizdeki yerli ve yabancı kaz ırkları, kaz etinin ve yumurtasının besleyici özelliği, kazdan elde edilen ürünler ve kullanıldığı sektörler...

Arıların Sır Dolu Dünyası
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Arıların Sır Dolu Dünyası

Arıların polinasyona (tozlaşma) etkisi, arılarda iş bölümü, arıların narkotik ve hastalıkları belirleme özellikleri, arı ürünlerinin değeri, balın donmuş olması neyi ifade eder, balın kalite parametreleri, arıcılığın ülkemizdeki genel durumu...

Küresel Tehdit Antimikrobiyal Direnç ve Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Küresel Tehdit Antimikrobiyal Direnç ve Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı

Veteriner hekimlikte ilaç kullanımı, kalıntı kavramı ve halk sağlığı açısından önemi,  Ulusal kalıntı izleme planı, antibiyotik direnci ve direnci önlemek için yapılabilecekler, antibiyotiklere alternatif uygulamalar...

Süt Sığırlarının Beslenmesinde Stratejik Noktalar
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Süt Sığırlarının Beslenmesinde Stratejik Noktalar

Süt sığırlarının beslenmesinde dikkat edilmesi gereken dönemler, süt sığırlarında karşılaşılan metabolik problemler, çiftlik koşullarında yemleme sistemi, buzağılarda ağız sütünün önemi...

Kene ve Keneler ile Mücadele
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Kene ve Keneler ile Mücadele

Kene biyolojisi, ekolojisi, morfolojisi, kene popülasyon dinamiği, kenelerle taşınan hastalıklar, vektör keneler, KKKA salgınları ve risk analizi, kenelerden korunma, kene tutması durumunda yapılması gerekenler, kene aşıları, ilaçlama, biyolojik mücadele...

Sığırlarda Döl Verimi
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Sığırlarda Döl Verimi

Sığırlarda döl verimini etkileyen faktörler, buzağı doğumu ve beslenmesinin önemi, ağız sütü, kolostrum, sığırlarda ergenlik yaşları, düvenin tohumlanma zamanı, yapay tohumlama, damızlık çağı...

Sığırlarda Embriyo Transferi
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Sığırlarda Embriyo Transferi

Dr. Erkan SAY

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Veteriner Hekim

Embriyo transferinin tanımı, embriyo transferi yapılırken hangi yolların izlendiği, avantajları...