Skip to main content

23 Courses

Hayvancılıkta Islah
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Hayvancılıkta Islah

Bu eğitimde, sığırcılıkta ve küçükbaş işletmelerinde kayıt tutma, hayvan ıslahı, seleksiyon, seleksiyonun aşamaları, seleksiyon metotları, yetiştirme metotları (saf yetiştirme, akrabalı yetiştirme, melezleme), büyükbaş ve küçükbaş hayvan ıslahında izlenecek yollar hakkında bilgiler verilecektir.

Hayvan Refahı
Hayvansal Üretim
Preview Course

Teacher: Murat SARAÇ

Hayvan Refahı

Hayvancılık ile uğraşan yetiştiricilerimizin, hayvan refahı ve önemi hakkında bilgi düzeylerini arttırmak ve farkındalık sahibi olmalarını sağlayarak, hayvanlarını fiziksel ve zihinsel olarak daha sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesini sağlamak, dolayısıyla daha sağlıklı, verimli ve karlı bir hayvancılık yapmalarına katıda bulunmaktır

Süt Sığırcılığında Bilgisayar Destekli Sürü Yönetimi Teknolojileri
Hayvansal Üretim
Preview Course

Teacher: Murat SARAÇ

Süt Sığırcılığında Bilgisayar Destekli Sürü Yönetimi Teknolojileri

Süt Sığırcılığı ile uğraşan yetiştiricilerimizin, dünyada ve ülkemizde sürü yönetimi konusunda uygulanan ve geliştirilen teknolojiler ve önemi hakkında bilgi düzeylerini arttırmak ve farkındalık sahibi olmalarını sağlamak, dolayısıyla işletmelerimizin sürdürülebilir, verimli ve karlı bir hayvancılık yapmalarına katıda bulunmak hedeflenmiştir.

Dünya Arı Gününde Arıların Dünyası
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Dünya Arı Gününde Arıların Dünyası

Doç Dr. Aslı ÖZKIRIM

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi

Arıların ürettiği besinler, arıların geleceği, ülkemizin arıcılıkta dünyadaki yeri, arı yetiştiricilerimizin en temel sorunları, tüketicilerin bal ve arı ürünleri konusunda dikkat etmesi gereken hususlar...

Paraziter Mücadele
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Paraziter Mücadele

Parazitin tanımı, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta ükemizde görülen önemli paraziter hastalıklar, paraziter hastalıklarla mücadele yöntemler, paraziter hastalığın vermiş olduğu ekonomik kayıplar...

Buzağılarda Bakım ve Besleme
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Buzağılarda Bakım ve Besleme

Prof. Dr. Fatin CEDDEN

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi

Buzağıların barındırılması için dünyada kabul görmüş sistemler, buzağı döneminde bakım, buzağıların sağlıklı kalması için yapılması gerekenler, kolostrum veya ağız sütünün tanımı, buzağıları beslerken dikkat edilmesi gereken hususlar...

Yumurta Tavukçuluğu
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Yumurta Tavukçuluğu

Prof. Dr. Zehra BOZKURT

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

Tavukçuluk, yumurta tavukçuluğu, yumurtanın beslenmedeki önemi, yumurtada sağlık standartları, yumurta tavuğu yetiştirme sistemleri, gezen tavuk yumurtasının sağlık ile ilişkisi, hayvan refahı...

Kaz Yetiştiriciliği
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Kaz Yetiştiriciliği

Doç. Dr. Mehmet Akif BOZ

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi

Ülkemizde kaz yetiştiriciliğinin durumu, kaz yetiştiriciliğinin diğer kanatlı hayvanlara göre avantajları, ülkemizdeki yerli ve yabancı kaz ırkları, kaz etinin ve yumurtasının besleyici özelliği, kazdan elde edilen ürünler ve kullanıldığı sektörler...

Arıların Sır Dolu Dünyası
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Arıların Sır Dolu Dünyası

Arıların polinasyona (tozlaşma) etkisi, arılarda iş bölümü, arıların narkotik ve hastalıkları belirleme özellikleri, arı ürünlerinin değeri, balın donmuş olması neyi ifade eder, balın kalite parametreleri, arıcılığın ülkemizdeki genel durumu...

Küresel Tehdit Antimikrobiyal Direnç ve Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Küresel Tehdit Antimikrobiyal Direnç ve Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı

Veteriner hekimlikte ilaç kullanımı, kalıntı kavramı ve halk sağlığı açısından önemi,  Ulusal kalıntı izleme planı, antibiyotik direnci ve direnci önlemek için yapılabilecekler, antibiyotiklere alternatif uygulamalar...

Süt Sığırlarının Beslenmesinde Stratejik Noktalar
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Süt Sığırlarının Beslenmesinde Stratejik Noktalar

Süt sığırlarının beslenmesinde dikkat edilmesi gereken dönemler, süt sığırlarında karşılaşılan metabolik problemler, çiftlik koşullarında yemleme sistemi, buzağılarda ağız sütünün önemi...

Kene ve Keneler ile Mücadele
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Kene ve Keneler ile Mücadele

Kene biyolojisi, ekolojisi, morfolojisi, kene popülasyon dinamiği, kenelerle taşınan hastalıklar, vektör keneler, KKKA salgınları ve risk analizi, kenelerden korunma, kene tutması durumunda yapılması gerekenler, kene aşıları, ilaçlama, biyolojik mücadele...

Sığırlarda Döl Verimi
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Sığırlarda Döl Verimi

Sığırlarda döl verimini etkileyen faktörler, buzağı doğumu ve beslenmesinin önemi, ağız sütü, kolostrum, sığırlarda ergenlik yaşları, düvenin tohumlanma zamanı, yapay tohumlama, damızlık çağı...

Sığırlarda Embriyo Transferi
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Sığırlarda Embriyo Transferi

Dr. Erkan SAY

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Veteriner Hekim

Embriyo transferinin tanımı, embriyo transferi yapılırken hangi yolların izlendiği, avantajları...

Buzağı Kayıplarını Önlemenin Yolları
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Buzağı Kayıplarını Önlemenin Yolları

Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

İşletmelerde sağlıklı buzağı elde etmek için yapılması gerekenler, buzağı kayıplarının belli başlı nedenleri ve kayıpları önlemek için yetiştiricinin yapması gerekenler, buzağı kayıp oranı, ağız sütü, buzağıların beslenmesi, bakımı..

Organik Hayvancılık
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Organik Hayvancılık

Prof. Dr. İbrahim AK

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

Organik tarım ve organik tarımda hayvancılığın yeri ve önemi, organik hayvancılık yapmak için gerekli koşullar, organik hayvancılıkta üretimde öncelikli ürünler ve tüketimde öncelikli hedef kitle...

Büyükbaş Hayvan Hastalıkları ve Mücadele
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Büyükbaş Hayvan Hastalıkları ve Mücadele

Murat SARAÇ

Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Veteriner Hekim

Hayvanlardan İnsanlara bulaşan, zoonoz olarak isimlendirilen hastalıklar ve bunların önemine dair bilgiler sunulmaktadır..

Ağız Sütü Kalitesinin Ölçülmesi
Hayvansal Üretim
Preview Course

Teacher: ilker kurt

Ağız Sütü Kalitesinin Ölçülmesi

İlker KURT

Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü Veteriner Hekim

Ağız sütü nedir, ağız sütü kalitesinin önemi, sınıflandırılması, refraktometre ile ağız sütü kalitesinin ölçülmesi..

Süt Sığırlarında Meme Sağlığı ve Mastitis
Hayvansal Üretim
Preview Course

Teacher: ilker kurt

Süt Sığırlarında Meme Sağlığı ve Mastitis

Bu eğitimde, süt sığırlarında memenin yapısı, meme savunma sistemleri, memede süt üretimi, mastitis, mastitise neden olan etmenler, sütte somatik hücre sayısı ve mastitese karşı alınabilecek önlemler anlatılmaktadır.

Buzağılarda Elektrolit Besleme ve Önemi
Hayvansal Üretim
Preview Course

Teacher: Bahattin Koçer

Buzağılarda Elektrolit Besleme ve Önemi

Bu eğitimimizde hayvancılıkta buzağıların önemi, buzağıların beslenmesi, buzağılarda ishaller ve nedenleri, buzağılarda elektrolit besleme yönteminden bahsedilecektir.