Skip to main content

10 Courses

Müşteri İlişkileri ve Satış
Kız Kardeşim Projesi
Preview Course

Kız Kardeşim Projesi

Müşteri İlişkileri ve Satış

Aytuğ SCİOTİ

Eğitmen

Müşterinin tanımı, müşterinin beklentileri, müşteri ile iletişim, müşteriye yönelik pazarlama, müşteri ilişkilerinde kalite yaklaşımı, müşteri merkezli strateji uygulaması, satışın yeri, pazarlama ve satış ayrımı, satışın işletme açısından önemi...

 


Coğrafi İşaretli Ürünler
Kız Kardeşim Projesi
Preview Course

Kız Kardeşim Projesi

Coğrafi İşaretli Ürünler

Mutlugün BAYHAN

Strateji Geliştirme Başkanlığı Ziraat Mühendisi

Coğrafi işaretin tanımı, coğrafi işaretlerin ülkemizdeki durumu, coğrafi işaret başvurusu, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmaları, pazarlama aracı olarak coğrafi işaretler...


DİTAP
Kız Kardeşim Projesi
Preview Course

Kız Kardeşim Projesi

DİTAP

Cihan NAZLI

Ürünlerin DİTAP üzerinden satışını sağlamak ve ditap.gov.tr etkileşimini artırmak için "Ditap.gov.tr" adresinin tanıtımı, veri girişi ve fiyat oluşturma, takip etme...


Gıda Güvenliği, Hijyen ve Lojistik
Kız Kardeşim Projesi
Preview Course

Kız Kardeşim Projesi

Gıda Güvenliği, Hijyen ve Lojistik

Nazenin KARA

Eğitmen

Gıdayı güvenli kullanma, üretim ve günlük hayatımızda güvenli gıda temel ilkeleri, hijyen ve lojistik yönetimi konusunda temel bilgilendirme ve pratik bilgiler...Finansal Okuryazarlık
Kız Kardeşim Projesi
Preview Course

Kız Kardeşim Projesi

Finansal Okuryazarlık

Aytuğ SCİOTİ

Eğitmen

Sorumlu finansal kararlar verilebilmesi için gerekli temel finansal bilgiye sahip olunması ve bütçe yönetiminin öğrenilebilmesi amacıyla bütçe, harcamalar, birikimler / yatırımlar, borçlar, banka ve kredi kartı,  tasarruf yöntemleri...


Etiketleme Mevzuatı
Kız Kardeşim Projesi
Preview Course

Kız Kardeşim Projesi

Etiketleme Mevzuatı

Emel MOLLA

Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Ziraat Mühendisi

Ürünlerin raflarda yer alabilmesi için gerekli olan etiket mevzuatını uygulama, ürünlerin tüketici veya tüketim noktalarına nasıl ulaştırılacakları, alternatif metotların neler olacağı...


Ürün Sunum ve Pazarlama Teknikleri
Kız Kardeşim Projesi
Preview Course

Kız Kardeşim Projesi

Ürün Sunum ve Pazarlama Teknikleri

Aytuğ SCİOTİ

Eğitmen

Algı kavramı, algı yönetimi örnekleri, algı yönetiminin pazarlamadaki yeri, markalaşma ve marka imajı, ürün sunumunda algı, dönüş (feedback) kavramı, dönüşe göre pazarlama, yenilikçi pazarlama, pazarlama stratejileri, pazarlamada müşteri ilişkileri...

Toplumsal Cinsiyet Adaleti
Kız Kardeşim Projesi
Preview Course

Kız Kardeşim Projesi

Toplumsal Cinsiyet Adaleti

Nazenin KARA

Eğitmen

Cinsiyet ile toplumsal cinsiyet kavramları, arasındaki farklar, toplumsal cinsiyet kavramının ortaya çıkış dönemi ve nasıl ortaya çıktığı, toplumsal cinsiyetin toplumsal ilişkilerdeki rolü, toplumsal cinsiyette eşitlik-eşitsizlik, ailede, eğitimde ve çalışmada toplumsal cinsiyet eşitliği.. 

Sosyal Medya ve İnternet Reklamcılığı
Kız Kardeşim Projesi
Preview Course

Kız Kardeşim Projesi

Sosyal Medya ve İnternet Reklamcılığı

Aytuğ SCİOTİ

Eğitmen

Dijital mecraların tanıtım, promosyon ve satış amacıyla kullanımını öğrenmek amacıyla internet reklamcılığı, facebook reklam paneli, instagram reklam paneli, işletme için hedef belirleme, ilk kullanım iyi uygulama örnekleri... 

Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık
Kız Kardeşim Projesi
Preview Course

Kız Kardeşim Projesi

Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık

Zuhal ÜNAL CANBAZ

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Mühendisi

Gıdada atık yönetimi, gıdayı korumanın önemi, dikkat edilecek konular, atık gıdaları daha işlevsel kullanma yöntemleri ve pratik bilgiler...