• Hayvancılıkta Kooperatifleşme ve Pazarlama

    Doç. Dr. Mehmet Saltuk ARIKAN

    Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

    Bu eğitimde kooperatif ve kooperatifçilik kavramları, hayvancılık kooperatifleri ile ilgili değerlendirme, pazarlama ve pazarlama araçları, marka ve markalaşma, hayvancılıkta kooperatifleşme ve pazarlama konuları anlatılmaktadır.