Skip to main content

22 Courses

Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

Cavit GİRİŞ/Ziraat Yüksek Mühendisi 

Kadir Ufuk SARIYÜZ/Veteriner Hekim

Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Bahattin KOÇER

Söke Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü Zooteknist

Süt sığırlarında vücut kondisyon puanı ve önemi, buzağı büyütme, süt sığırcılığında sürü yönetimi, buzağılarda bakım ve besleme, hayvancılıkta mayıs ayı bakımları... 

Büyükbaş Hayvan Besleme
Hayvansal Üretim
Preview Course

Hayvansal Üretim

Büyükbaş Hayvan Besleme

Dr. Engin ÜNAY

Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ziraat Mühendisi

Cavit GİRİŞ/ Hasan Soydan 

Uluslararası Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi/Ziraat Mühendisi

Süt sığırlarının beslenmesi, süt sığırcılığında yem, sığırlarda içme suyu kalitesi, süt ineklerinin beslenmesi, besin maddesi ihtiyaçları...