Skip to main content

49 Courses

Turunçgil Hastalıkları
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Turunçgil Hastalıkları

Turunçgillerde meydana gelen bakteriyel ve  fungal hastalıklar ile viral hastalıkların neler olduğu, etmenleri ve belirtileri anlatılmaktadır. 


Tropikal Meyve Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Tropikal Meyve Yetiştiriciliği

Bu eğitim kapsamında yetiştiriciliği yaygın olan tropikal meyvelerden pitaya, mango, passiflora,ananas, longan ve litchi hakkında bazı bilgiler verilmiştir.

Silajlık Soya Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Silajlık Soya Yetiştiriciliği

Bu eğitim kapsamında silajlık soyanın önemi, ülkemizde silajlık soya çeşitleri, silajlık soya yetiştiriciliği ve soya silajı yapım teknikleri konuları anlatılmıştır.

Soya Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Soya Yetiştiriciliği

Bu eğitim kapsamında Soya yetiştiriciliğindeki genel bilgiler ve teknik uygulamalardan bahsedilmiştir.

Arpa Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Arpa Yetiştiriciliği

Bu eğitim kapsamında arpa yetiştiriciliği ile ilgili genel bilgiler verilmiştir.

Önemli Kayısı Zararlıları ve Mücadelesi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Önemli Kayısı Zararlıları ve Mücadelesi

Bu eğitimde; şeftali güvesi, yaprak biti, dip kurdu, Akdeniz meyve sineği, koşnil, kayısı uyuzu, yazıcı böcek, yaprak büken ve nadir görülen kayısı zararlılarının zarar şekli, mücadele yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir.

Önemli Bağ Zararlıları ve Mücadelesi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Önemli Bağ Zararlıları ve Mücadelesi

Ülkemiz bağlarında sorun olan önemli böcek ve akar türlerini tanımak ve bunlarla mücadele hakkında  gerekli pratik bilgileri ve mücadele yöntemini öğrenmek son derece önemlidir. Doğada birçok faydalı böcek ve akar türü bulunmaktadır. Bağlarda görülen her böcek ve akar zararlı olmadığı gibi, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin yanısıra gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir bir doğa bırakmak amacıyla, doğal denge ile çevre ve insan sağlığının korunması için doğal biyolojik mücadele son derece  önemlidir.


Silajlık Bitkiler, Yapımı ve Teknolojisi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Silajlık Bitkiler, Yapımı ve Teknolojisi

Bu eğitimde kullanımı yaygın olan silajlar, silolamalarda dikkat edilecek hususlar, silaj katkı maddeleri ve amacı, silaj yapılacak ürünün biçilmesi, soldurulması, parçalanması, doldurulması ve silaj çeşitleri gibi konulardan bahsedilecektir.

Sağmal İneklerin Dönemlere Göre Beslenmesi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Sağmal İneklerin Dönemlere Göre Beslenmesi

Bu eğitimde, işletmedeki hayvan varlığına göre yıl içerisinde üretilecek kaba ve keşif yemlerle piyasadan temin edilecek diğer yemlerin ekonomik şekilde değerlendirilmesi için yemleme planlamasının yapılmasında dikkat edilecek hususlar ve rasyon hazırlama uygulamaları hakkında bilgiler verilecektir.


Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiriciliği

Yem bitkileri; Tarla ve çayır-mera arazilerinde doğal olarak bulunan veya kültüre alınan  otobur çiftlik hayvanlarının yaşamlarını sürdürmeleri ve beklenen ürünleri verebilmeleri için organizmalarına almak zorunda oldukları maddeleri yapılarında bulunduran  belirli sınırlar içinde yedirildiklerinde, hayvan sağlığına ve ürünlerine zararı olmayan bitkilerdir.  Ülkemizde ağırlıklı olarak geleneksel yem bitkisi olarak kabul edilen yonca, adi fiğ ve korunga tarımı yapılmaktadır.Buğday Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Buğday Yetiştiriciliği

Buğday insanlar için en önemli karbonhidrat, protein ve vitamin kaynağıdır. Buğday insan gıdası, hayvan yemi ve sanayi ham maddesi olarak kullanılmaktadır. Özellikle B ve D vitaminleri bakımından zengindir. Üretilen buğdayın önemli bir miktarı makarna yapımında kullanılmaktadır.

Sanal Gerçeklik - VR Teknolojilerinin Kullanımıyla Arıcılık Eğitimi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Sanal Gerçeklik - VR Teknolojilerinin Kullanımıyla Arıcılık Eğitimi

Sanal Gerçeklik - VR Teknolojilerinin kullanılmasıyla gerçekleştirilen bu eğitimde; arıcılık faaliyetlerinde izlenmesi gereken yöntemler, kullanılan ekipmanlar, dikkat edilmesi gereken hususlar ve ortaya çıkabilecek sorunların çözümü hakkında bilgi verilmektedir.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Hazırlık Eğitimi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Hazırlık Eğitimi

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık; tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretimin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle bu problemleri çözebilecek bilgi/beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlayan tarımsal işletme sahiplerinin eğitim, yayım, danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetleridir.

Burada, bu kapsamda yapılan "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı" ile ilgili olarak sınava hazırlayıcı eğitimler yer almaktadır.


Erik Zararlıları ve Mücadelesi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Teacher: Naim Öztürk

Erik Zararlıları ve Mücadelesi

Erik, sert çekirdekli meyveler gurubundandır. Türkiye, dünyada birçok meyvede olduğu gibi önemli bir erik üreticisi ülkedir. İnsan ve çevre sağlığı ile biyolojik çeşitliliği korumanın ön plana çıktığı günümüzde, diğer ürünlerde olduğu gibi eriklerde de ürün kaybına neden olan zararlıların kontrolü ve dolayısıyla bitki sağlığı yönetimi önemli bir konudur. Bu eğitimde Erik Zararlıları ve Mücadelesi hakkında bilgiler verilecektir.


Karpuz Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Teacher: Veysel Aras

Karpuz Yetiştiriciliği

Tarih boyunca karpuzun ticareti gelişmiş ve ticareti dünya genelinde dağılmıştır  Karpuz taze meyve olarak, karpuz suyu, karpuz reçeli,  yağı tohumlar, çekirdeği çerez olarak tüketildiği gibi , dış kabuğu hayvan yemi olarak ve bira yapımında, şurup yapımında, turşu yapımında, tohumlarından ilaç yapımında kullanılmaktadır. Karpuz insan sağlığı açısından da son derece önemlidir. Bu eğitimde karpuz yetiştiriciliği hakkında bilgiler yer almaktadır.

Meyve Sinekleri ve Mücadelesi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Teacher: Naim Öztürk

Meyve Sinekleri ve Mücadelesi

Bilindiği gibi beslenme açısından meyveler  son derece önemlidir. Türkiye coğrafi konumu ve verimli topraklarıyla birçok meyve tür ve çeşidinin anavatanı durumundadır. Ülkemiz meyveciliğinde sorun olan ve her yıl önemli ürün kayıplarına neden olan meyve sinekleri ve mücadelesi son derece önemli bir husustur.. Bu eğitimde meyve sinekleri ve bunların zararları ile mücadele yöntemleri,  biyolojik ve biyoteknik mücadelenin nasıl yapılacağı  konusu işlenmektedir. 

Elma Bahçelerinde Biyoteknik ve Biyolojik Mücadele
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Son Eklenen Eğitimler

Elma Bahçelerinde Biyoteknik ve Biyolojik Mücadele

Elma bahçelerinde biyoteknik ve biyolojik mücadelenin tarihçesi, ekonomik durumu, genel bakışı, biyoteknik, doğal biyolojik ve biyolojik mücadele...

Çayır Mera Yönetimi
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Manager: Tunay Ünsal

Çayır Mera Yönetimi

Çayır mera yönetimini; Çayır mera ile ilgili genel tanımlar, önemi ve çayır meraların kullanılması, yabancı ot mücadelesi, gübreleme ile sulama ve son olarak çayır mera ıslahı konu başlıkları altında inceleyeceğiz.

İpek Böceği ve Dut Yetiştiriciliği
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Teacher: Serdar Toprak

İpek Böceği ve Dut Yetiştiriciliği

İpekböceği, dut yaprağı ile beslenen ve bu yaprağı tüketimi sonucu iki lifi birden tek life dönüştürerek ağızdan çıkaran bir canlı türüdür. Bu eğitimde dut ve ipek böceği yetiştiriciliği hakkında bilgi verilecektir.

Suni Tohumlama
Son Eklenen Eğitimler
Preview Course

Teacher: ilker kurt

Suni Tohumlama

Günümüzde uygulanan suni tohumlama tekniği hayvanların genetik ilerlemelerine katkı sağlayan en etkili yöntem olarak dikkat çekmektedir. Bu eğitimde suni tohumlama hakkında bilgi verilecektir.