Skip to main content

27 Courses

Damla Sulama Sistemlerinde Bakım
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Course creator: Bekir Kutlu

Damla Sulama Sistemlerinde Bakım

Bu eğitimde Damla Sulama Nedir? Avantaj ve Dezavantajları Nelerdir? Damla Sulama Sisteminin Unsurları Nelerdir? ve Damla Sulama Sistemlerinde bakım konusu ele alınmıştır.

Drenaj Tuzluluk ve Arazi Islahı
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Course creator: Atila Çelik

Drenaj Tuzluluk ve Arazi Islahı

Türkiye’de sulama proje alanlarında yaklaşık 3 milyon hektara yakın alanda drenaj sorunu bulunmaktadır.  Drenaj sorununun asıl nedeni, yanlış sulama uygulamalarıdır. Drenaj sorunu, beraberinde, tuzluluk-alkalilik gibi çevresel sorunları da beraberinde getirmektir. Bu eğitim ile tuzluluk ve drenaj sorunu olan alanlarda tuzluluğun önüne geçilmesi amacıyla drenaj ve tuzlulukla ilgili sorunlar irdelenmiş, bu sorunların çözümü için öneriler sunulmuştur.

Damla Sulama Yöntemi
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Course creator: Yakup GÖKALP

Damla Sulama Yöntemi

Bu eğitimin amacı katılımcıların Damla Sulama Yöntemi hakkında genel bilgiler edinmesini, yöntemin avantaj ve dezavantajlarını, sistem unsurlarını, karşılaşılan sorun ve çözüm önerilerinin neler olduğunu kavramayı hedefler.

Yağmurlama Sulama Genel Bilgiler ve Özel Uygulamalar
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Course creator: Hüseyin Sarıtaş

Yağmurlama Sulama Genel Bilgiler ve Özel Uygulamalar

Bu eğitimin amacı Yağmurlama Sulama hakkında genel bilgiler vermek önemli kavram ve tanımları açıklayarak  Yağmıurlama Sulama Sisteminin diğer sulama sistemlerine göre üstünlükleri ve kısıtları hakkında bilgi aktarmak. Gübreleme ve dondan korunma gibi özel uygulamalar hakkında genel bilgilere yer vermektir.

Yağmurlama Sulama Sisteminin Unsurları, Planlama ve İşletme
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Course creator: Hüseyin Sarıtaş

Yağmurlama Sulama Sisteminin Unsurları, Planlama ve İşletme

Bu eğitimde yağmurlama sulama sistemini oluşturan unsurları hakkında genel bilgiler verilmekte, sistemin planlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile  sistemin planlanması ve işletilmesi anlatılmaktadır.

Yağmurlama Sulama Sisteminin Çeşitleri
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Course creator: Hüseyin Sarıtaş

Yağmurlama Sulama Sisteminin Çeşitleri

Bu eğitimde Yağmurlama Sulama Sisteminin bir sınıflandırılması yapılarak çeşitleri hakkında genel bilgiler yer almaktadır. 

İklim Değişikliği ve Tarımsal Sulama
Toprak, Gübreleme ve Sulama
Preview Course

Course creator: Fatih BARUTÇU

İklim Değişikliği ve Tarımsal Sulama

Bu eğitimde İklim değişikliği ve tarıma  etkileri, kuraklık ile su kıtlığı ve tarımda suyun kullanımı konularında genel bilgilere yer verilmiştir.